Dokumenty

Statut Zespołu Szkół w Łobżenicy

Statut Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia

Statut Szkoły Podstawowe Specjalnej

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Program profilaktyczno – wychowawczy 2022/2023

Ubezpieczenie 2023/2024

Zakres ubezpieczenia

Zasady zgłaszania świadczeń

Opis ubezpieczenia

OWU – ogólne warunki ubezpieczenia

Postanowienia dodatkowe