Dokumenty

Statut Zespołu Szkół w Łobżenicy

Statut Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia

Statut Szkoły Podstawowe Specjalnej

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Ubezpieczenie 2020/2021

Zakres i opis ubezpieczenia

Zgłaszanie roszczeń