Dokumenty

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Regulamin wystawiania ocen zachowania

Statut Szkoły Podstawowe Specjalnej

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej Specjalnej

Statut Gimnazjum Specjalnego

Regulamin rekrutacji po gimnazjum na rok szkolny 2019/2020

Regulamin rekrutacji po szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020

Ubezpieczenie 2018/2019

Ogólne warunki ubezpieczenia

 Zakres ubezpieczenia

Opis ubezpieczenia

Tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu