Dokumenty

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Regulamin wystawiania ocen zachowania

Statut Szkoły Podstawowe Specjalnej

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej Specjalnej

Statut Gimnazjum Specjalnego

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Ubezpieczenie 2017/2018

Ogólne warunki ubezpieczenia

 Zakres ubezpieczenia

Opis ubezpieczenia

Tabela norm uszczerbku na zdrowiu

Sposoby zgłaszania roszczeń

Druki zgłoszenia szkody dla zgłoszeń „papierowych”

Graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody