Dokumenty

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

Program Wychowawczy

Regulamin wystawiania ocen zachowania

Statut Szkoły Podstawowe Specjalnej

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Program Wychowawczy Szkoły Specjalnej Podstawowej

Statut Gimnazjum Specjalnego

Ubezpieczenie 2017/2018

Ogólne warunki ubezpieczenia

 Zakres ubezpieczenia

Opis ubezpieczenia

Tabela norm uszczerbku na zdrowiu

Sposoby zgłaszania roszczeń

Druki zgłoszenia szkody dla zgłoszeń „papierowych”

Graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody