Rada rodziców

Rada Rodziców w Zespole Szkół  w Łobżenicy

w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący:

p. Małgorzata Koniszewska

Zastępca przewodniczącego:

p. Hanna Połczyńska

Sekretarz:
p. Alicja Olszewska

W Skład Komisji Rewizyjnej weszli:

p. Estera Kantorska

p. Iwona Suchorska

p. Ewelina Cenkała

Numer konta Rady Rodziców:

24 8938 0006 0000 0198 2000 0001

Na dowodzie wpłaty proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.