Rada rodziców

Rada Rodziców w Zespole Szkół  w Łobżenicy

w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodniczący:

p. Mirosław Lewczan

Zastępca przewodniczącego:

p. Anna Nowaczyk

Sekretarz:
p. Katarzyna Paprocka


Numer konta Rady Rodziców:

24 8938 0006 0000 0198 2000 0001

Na dowodzie wpłaty proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.