Rada rodziców

Rada Rodziców w Zespole Szkół  w Łobżenicy

w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodniczący:

p. Mirosław Lewczan

Zastępca przewodniczącego:

p. Ludmiła Dopierała

Sekretarz:
p. Ewelina Cenkała

W Skład Komisji Rewizyjnej weszli:

p. Estera Kantorska

p. Katarzyna Paprocka

p. Katarzyna Olszanowska

Numer konta Rady Rodziców:

24 8938 0006 0000 0198 2000 0001

Na dowodzie wpłaty proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.