Biblioteka

„Czytanie książek to najlepsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

 

poniedziałek

9:40 – 10:45

12:35 – 13:30

wtorek

8:45 – 9:50

10:35 – 13:30

środa

10:35 – 11:50

13:25 – 14:20

czwartek

8:00 – 8:55

9:40 – 11:50

piątek

8:00 – 10:45

13:25 – 14:20

HISTORIA BIBLIOTEKI

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łobżenicy powstało w 1948 roku. Według relacji nauczycieli, w pomieszczeniu na drugim piętrze dawnego budynku szkoły, który został zniszczony w wyniku pożaru w 1976 roku, mieściła się biblioteka szkolna dla uczniów i nauczycieli liceum.

W latach 70-tych XX w. w odbudowanym po pożarze budynku na parterze zorganizowano księgozbiór. Była to biblioteka Zbiorczej Szkoły Gminnej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.

W roku szkolnym 1993/1994 zorganizowano oddzielną bibliotekę dla Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Organizacja polegała na przejęciu części woluminów z biblioteki wspólnej dla klas podstawowych i licealnych przy Szkole Podstawowej w Łobżenicy i założeniu ksiąg inwentarzowych.

Obecnie w bibliotece mieści się wypożyczalnia i czytelnia wraz ze Szkolnym Centrum Informacji. W SCI znajduje się 6 komputerów, drukarka, skaner oraz urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka, skaner, drukarka). Stan zbiorów liczy prawie 8 tysięcy woluminów i ponad 200 jednostek ewidencyjnych zbiorów audiowizualnych i multimedialnych (kaset wideo, płyt CD, DVD i VCD ze słownikami, encyklopediami i programami edukacyjnymi, ekranizacjami lektur szkolnych, filmami).

Księgozbiór obejmuje zbiór lektur obowiązkowych i uzupełniających. Biblioteka gromadzi i udostępnia również opracowania lektur, literaturę popularnonaukową, literaturę piękną, informatory maturalne, informatory o szkołach wyższych i policealnych oraz dokumenty szkolne. Zbiory biblioteczne opracowane są według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Czytelnicy mają wolny dostęp do półek i sami mogą wybrać sobie interesujące ich książki.

Biblioteka szkolna jest przyjaznym miejscem dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej. Gromadzi dla nich literaturę dziecięcą, w tym baśnie, legendy, podania, bajeczki i wierszyki, encyklopedie, albumy tematyczne. Biblioteka organizuje dla dzieci akcje i konkursy promujące czytelnictwo oraz lekcje biblioteczne, podczas których najmłodsi rozwijają wyobraźnię, ćwiczą czytanie i poznają nowe słowa.

Opracowała:
S. Ziarnik