Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

mgr Julia Janowska

Pracuję codziennie w godzinach:

Dyżury Pedagoga

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00- 13:30 9:40-10:45 9:40-10:35 8:00- 8:45

12:35- 14:15

10:35- 11:30

12:35- 13:30

Dyżury pedagoga specjalnego

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
13:30- 15:05 14:15- 15:05 10:35- 11:50 8:00- 8:45 11:30:12:35

13:30- 14:00

„Szukanie pomocy jest oznaką siły, nie słabości”

Miejsce pedagoga szkolnego znajduje się na styku społeczności uczniów, nauczycieli i rodziców. Obserwując życie szkolne, konflikty i różnice interesów pełni rolę obiektywnego rzecznika praw ucznia, wspiera racjonalne rozwiązania trudności szkolnych i problemów osobistych, ukazuje możliwości budowania pozytywnych więzi. Nie zastępuje rodziców ani wychowawców, ale wspomaga ich w udzielaniu pomocy, korzystając ze współpracy specjalistów i instytucji wspierających szkołę i rodzinę.
Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy, kto ma kłopot, a nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić.

Drodzy Uczniowie!

Zwracajcie się do pedagoga z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić. On oferuje Wam pomoc pedagogiczną w zakresie rozwiązywania:

Szanowni Rodzice!

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!

Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających  do naszej szkoły jesteście partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli. Dlatego  szkole bardzo zależy na naszej owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno  i otwarcie mówić, gdyż wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.