Podręczniki

Wykaz podręczników rok szkolny 2020/2021

Kl. I A  LO  po szkole podstawowej

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 język polski   „Ponad słowami” cz.1 Podręcznik do język polskiego dla LO i technikum zakres podstawowy i rozszerzony NOWA ERA   „Ponad słowami” cz.2 Podręcznik do język polskiego dla LO i technikum zakres podstawowy i rozszerzony NOWA ERA     1014/1/2019     1014/2/2019
2 Język niemiecki   Giorgio Motta „Exakt plus 1” LektorKlett   1000/1/2019
3 język angielski   „My Perspectives 1” Daniel Barber Nowa Era  *    980/1/2019
5   Historia   „Poznać przeszłość” 1 podręcznik do historii dla LO i technikum M.Pawlak. A.Szewda Nowa Era   1021/1/2019
6   Wiedza o społeczeństwie         „W centrum uwagi” cz.1 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla LO
i technikum zakres podstawowy A.Janicki, J.Kięczkowska, Nowa Era   „W centrum uwagi” cz.1 podrecznik w zakresie rozszerzonym A. Janicki, J.Komorowski, A. Peisert Nowa era
1034/2019       1035/1/2019
7 Geografia   „Oblicza Geografii 1” R.Malarz, M.Więckowski zakres podstawowy Nowa Era   Karty pracy K.Maciążek   983/1/2019
8 Biologia „Biologia na czasie” A.Helmin, J.Holeczek zakres podstawowy Nowa Era Karty pracy „Biologia na czasie”  1 zakres podstawowy Nowa Era   „Biologia na czasie 1” M.Guzik, R.Kozik, R.Matuszewska zakres rozszerzonym   Maturalne karty pracy 1 Biologia na czasie Zakres rozszerzony   1006/1/2019       1010/1/2019
9   Chemia     To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej Nowa Era   To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod Nowa Era 994/1/2019           991/1/2019
10 Fizyka     Odkryć fizykę 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Marcin Braun, Weronika Śliwa 1001/1/2019
11 Matematyka     Matematyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era   971/1/2019
12 Informatyka     „Informatyka na czasie” J.Mazur, J.Wierzbicki, P.Perekietka, Z.Talaga zakres podstawowy NOWA ERA 990/1/2019
13 Edukacja dla bezpieczeństwa   Żyję działam bezpiecznie” J.Słoma Nowa Era 960/2019
14   Religia      

*wybór podręcznika po teście diagnozujący

Kl. I C

 Branżowa Szkoła I Stopnia

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 Język polski „To się czyta” A.Klimowicz, J.Ginter
Podręcznik do języka polskiego dla klasy 1 branzowej szkoły I stopnia
1025/1/2019
2 Matematyka   To się liczy K.Wej, W.Babiński kl. I   BSIS Nowa Era   967/1/2019
3   Język angielski       Gateway 1 D.Spencer MacMillan          
4   Historia     „Poznać przeszłość”cz.I Podręcznik do historii M. Pawlak, A. Szewda Nowa Era   1021/1/2019
5   Chemia   Chemia. Klasa 1. Szkoła branżowa I stopnia A.Sikorski Operon   1080/2019
6 Biologia Biologia na czasie A.Helmin, J.Holeczek zakres podstawowy Nowa Era 106/1/2019
7   Podstawy przedsiębiorczości       „Krok w przedsiębiorczość” Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych NOWE WYDANIE T.Rachwał,  Z.Makieła NOWA ERA   1039/2020/z1
8   Informatyka       „Informatyka : W.Hermanowski Operon 1057/2019
9   Edukacja dla bezpieczeństwa   Żyję działam bezpiecznie” J.Słoma Nowa Era 960/2019
10   Religia        

Kl. II A

Liceum Ogólnokształcące

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 język polski   „Ponad słowami” kl. II  cz.1 i 2 zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era   1014/3/2020 1014/4/2020
2 język niemiecki   Giorgio Motta „Exakt plus 2” LektorKlett   1000/20/2020
3 język angielski   „My Perspectives 2” Nowa Era  *    
4 historia „Poznać przeszłość 2” zakres podstawowy Nowa Era   1021/2/2020
5 Wiedza o społeczeństwie „W centrum uwagi” 2 zakres podstawowy   „W centrum uwagi”cz.1 zakres rozszerzony Nowa Era 1034/2/2020     1035/1/2019
6 podstawy przedsiębiorczości     „Krok w przedsiębiorczość” (nowe wydanie) Podstawy przedsiebiorczości Z.Makieła, T.Rachwał Nowa Era   1039/2020/z1
7 geografia Oblicza geografii 2 zakres podstawowy   ]Oblicza geografii 2 Podręcznik dla LO i T zakres rozszerzonym   Maturalne Karty Pracy 2 zakres rozszerzony   983/2/2020     973/2/2020
8 biologia Podręcznik „Biologia na czasie 2” zakres podstawowy Nowa Era   Karty pracy „Biologia na czasie 2” zakres postawowy     Podręcznik „Biologia na czasie 2” zakres rozszerzony Nowa Era   Maturalne karty pracy „Biologia na czasie 2” zakres rozszerzony   1006/2/2019
9 chemia   To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy   To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy     994/1/20191
  10   fizyka   Odkryć fizykę 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy   1001/2/2020
11 matematyka   Matematyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era   Matematyka 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa era   971/1/2019         971/2/2020
12 Informatyka   Informatyka na czasie 2 zakres podstawowy     990/2/2020
13     Religia        

Kl. II C

 Branżowa Szkoła I Stopnia po gimnazjum

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 Język polski   „Zrozumieć świat „ kl. 2 E. Nowosielska, U.Szydłowska Nowa Era   584/1/2013/2015
3 Język angielski Gateway 1 D.Spencer MacMillan        421/1/2012
  Podstawy przedsiebiorczości   „Odkywamy świat na nowo” podstawy przesiębiorczości Operon   483/2012
4 Historia   „Poznać przeszłość. Wiek XX” S.Roszak, J.Kłaczkow Nowa Era   525/2012
2 Matematyka   Matematyka. Część 1. Podręcznik do matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej   Matematyka. Część 2. Podręcznik do matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej   573/1/2012/2015       573/2/2013/2015
10 Religia        

Kl. II  D

 Branżowa  Szkoła I Stopnia po szkole podstawowej

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 Język polski „To się czyta” A.Klimowicz, J.Ginter Nowa Era
Podręcznik do języka polskiego dla klasy 2 branzowej szkoły I stopnia
1025/1/2019
2   Język angielski       Gateway 1 D.Spencer MacMillan      
3   Historia     „Poznać przeszłość”cz.I Podręcznik do historii M. Pawlak, A. Szewda Nowa Era     1021/1/2019
4   Geografia     „Oblicza Geografii 2” zakres podstawowy Nowa Era   983/2/2020
5 Biologia „Biologia na czasie 2” A.Helmin, J.Holeczek zakres podstawowy Nowa Era   Karty pracy „Biologia na czasie 2” zakres podstawowy   1006/2/2019
6 Matematyka To się liczy. Część 2. Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia     967/2/2019
7   Religia        

Kl. III  A

 Liceum Ogólnokształcące

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 Język polski   Ponad słowami” Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3. Nowa Era. 425/5/2014/2016
2 Język niemiecki   Giorgio Motta „Exakt fur Dich 3” LektorKlett        
3 Język angielski         Destination: MATURA Repetytorium Nowa Era     888/2017
  4   Matematyka     MATeMAtyka W.Babiński, L.Chańko, J.Czarnowska, J.Wesołowska Nowa Era     378/3/2014
4 Biologia   Biologia na czasie 2 zakres rozszerzony   Maturalne karty pracy 2   564/2/2013
5   Historia i społeczeństwo         Wojna i wojskowość cz.III J.Centek   Europa i świat cz. IV K.Kłodziński       659/3/2014     659/4/2015  
6   Religia              

Kl. III D

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 język polski   „Zrozumieć świat„  kl. 3 E. Nowosielska, U.Szydłowska Nowa Era   584/3/2014/2016
2 język angielski   Gateway D.Spencer MacMillan        421/1/2012
3   wiedza o społeczeństwie       „W centrum uwagi” A.Janicki Nowa Era     505/2012
4 matematyka   „Matematyka dla ZSZ” W.Babiński,  K.Wej  cz.2     573/2/2013/2015
5   religia          

Szkolny zestaw podręczników na I etap edukacyjny

Szkoła Podstawowa Specjalna

rok szkolny 2019/20120

klasa II

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia Bez zmian lub inny Podpis nauczyciela
1 Funkcjonowanie osobiste
i społeczne
Pewny Start. Cztery pory roku. Materiały ćwiczeniowe  Materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione przez szkołę
z dotacji celowej
   
2 Zajęcia rozwijające komunikowanie się
3 Zajęcia rozwijające kreatywność

klasa III

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia Bez zmian lub inny Podpis nauczyciela
1 Funkcjonowanie osobiste
i społeczne
„Uczę się czytać, pisać
i liczyć” Wyd. Harmonia
 Materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione przez szkołę
z dotacji celowej
   
2 Zajęcia rozwijające komunikowanie się
3 Zajęcia rozwijające kreatywność

klasa IV

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia Bez zmian lub inny Podpis nauczyciela
1 Funkcjonowanie osobiste
i społeczne
Pewny Start
Świat wokół mnie materiał edukacyjny PWN   Pewny Start Świat wokół mnie karty demonstracyjne i materiały interaktywne z zakresu umiejeętności społecznych PWN   Trampolina do szkoły-
Już piszę i czytam   Pewny Start Świat wokół mnie Jai mój dom,
Ja poza domem,
Ja w bezpiecznym świecie PWN materiał ćwiczeniowy  
Podręcznik i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione przez szkołę
z dotacji celowej
   
2 Zajęcia rozwijające komunikowanie się
3 Zajęcia rozwijające kreatywność

klasa V

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia Bez zmian lub inny Podpis nauczyciela
1         Funkcjonowanie osobiste
i społeczne
„Świat wokół mnie” Ja i mój dom Ja poza domem Ja w bezpiecznym świecie PWN     „Dzisiaj w szkole” Wiemy więcej Uczymy się Poznajemy siebie PWN     Materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione przez szkołę
z dotacji celowej
   
2     Zajęcia rozwijające komunikowanie się
3 Zajęcia rozwijające kreatywność

klasa VI

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia Bez zmian lub inny Podpis nauczyciela
1 Funkcjonowanie osobiste
i społeczne      
Pewny Start Mój dobry rok Matematyka, czytanie
 i pisanie, przyroda. PWN  
Materiał ćwiczeniowy zostanie zakupiony przez szkołę
z dotacji celowej
   
2 Zajęcia rozwijające komunikowanie się  
3 Zajęcia rozwijające kreatywność

klasa VII

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia Bez zmian lub inny Podpis nauczyciela
1 Funkcjonowanie osobiste i społeczne Pewny Start. Odkrywam świat. Moja książka. Poziom B     Pewny Start.
Świat w obrazkach   Pewny start. Świat wokół mnie. Karty demonstracyjne i filmy sytuacyjne z zakresu umiejeętności społecznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi   Pewmy Start. O dorosłości. Co mogę robić? Karty informacyjne o miejscach pracy   Pewny Start. O dorosłości Gdzie znajdę wsparcie Karty informacyjne
o instytucjach   Pewny Start Mój dobry rok Matematyka, czytanie
 i pisanie, przyroda. PWN  
  Materiał ćwiczeniowy zostanie zakupiony przez szkołę
z dotacji celowej
   
2 Zajęcia rozwijające komunikowanie się  
3 Zajęcia rozwijające kreatywność

klasa VIII

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia Bez zmian lub inny Podpis nauczyciela
1 Funkcjonowanie osobiste
i społeczne        
  Pewny Start Mój dobry rok Matematyka, czytanie
 i pisanie, przyroda. PWN      
    Podręcznik i materiał ćwiczeniowy zostanie zakupiony przez szkołę
z dotacji celowej