Podręczniki

Wykaz podręczników

rok szkolny 2018/2019

                                                                                     

Kl. I A

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1  

Język polski

 

 

„Ponad słowami” cz.1 Małgorzata Chmiel,

Eliza Kostrzewa

„Ponad słowami” cz.2 Małgorzata Chmiel,

Anna Równy

„Ponad słowami” Maturalne karty pracy 1. Zakres podstawy i rozszerzony,  Magdalena Lotterhoff

425/1/2012/2015

425/2/2015

2  

 

Historia

„Poznać przeszłość. Wiek XX” Nowa Era

Stanisław Rosiak, Jan Kłaczkow

zakres podstawowy

525/2012
3 Matematyka W.Babiński, L.Chańka, D.Ponczek

MATeMAtyka 1

podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

zakres podstawowy i rozszerzony

360/1/2011/2015
4  

Wiedza o społeczeństwie

„W centrum uwagi” zakres podstawowy

Arkadiusz Janicki

505/2012
5  

Podstawy przedsiębiorczości

„Odkrywamy świat na nowo”

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek

483/2012
6  

Geografia

 

„Oblicza geografii” zakres podstawowy

Radosław Uliszek, Krzysztof Wiedermann

Karty pracy ucznia J.Brożyńska , M.Kubik ,M.Nikołajew-Banaszewska Nowa Era

433/2012
7  

Biologia

„Biologia na czasie”  NOWA ERA

E. Bonar, W.Krzeszowiec-Jeleń, St. Czachorowski

zakres podstawowy

450/2012/2015
8  

Język niemiecki

 

„Exakt  fur dich” 1 Giorgio Motta 717/2/2014/2015
9  

Język angielski

„ New Matura Explorer” Nowa Era*  
10  

Religa

 

„Moje miejsce w kościele”

ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

2673/2011
11 fizyka M.Braun, W.Śliwa

„Odkryć fizykę”  NOWA ERA

447/2012/2015
12 Wiedza o kulturze „Spotkanie z kulturą” Podręcznik do wiedzy
o kulturze dla liceum i technikum

M.Bokiniec, B.Forysiewicz, J.Michałkowski, N.Mrozkowiak-Nastrożna, G.Nazarczuk, M.Sacha, G.Świętochowska

449/2012
13 chemia R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod

„To jest chemia”

Nowa Era

438/2012
14 Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyje i działam bezpiecznie” Nowa Era 426/2012/2015
15 informatyka Informatyka podręcznik dla szkół Ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy OPERON 452/2012

*wybór podręcznika po teście diagnozujący

 

 

Kl. I D

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 Język polski „Zrozumieć świat „ E. Nowosielska, U.Szydłowska Nowa Era 584/1/2012/2015
2 Matematyka W.Babiański, K.Wej

„Matematyka dla ZSZ”

cz.1

 

573/1/2012/2015
3 Język angielski P. Radley, D.Simons, M.Wieruszewska

„New Horizons” 1

podręcznik z ćwiczeniami

297/1/2010
4 Historia „Poznać przeszłość. Wiek XX” S.Roszak, J.Kłaczkow

zakres podstawowy

525/2012
5 Geografia „Oblicza geografii” R.Uliszek, K.Wiedermann

zakres podstawowy

433/2012
6 Biologia „Biologia na czasie”

E.Bonar,  W.Krzeszowiec-Jeleń, St.Czachorowski

Nowa Era zakres podstawowy

450/2012/2015
7 Fizyka „Odkryć fizykę”

M.Braun, W.Śliwa Nowa Era

zakres podstawowy

447/2012/2015
8 Chemia R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod

„To jest chemia”

Nowa Era

438/2012
9 Informatyka Informatyka – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy OPERON 452/2012
10 Religia „Moje miejsce w kościele”

D.Jackowiak, ks. J.Szpet

2673/2011
11 Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyje i działam bezpiecznie” Nowa Era 426/2012/2015

 

 

 

Kl. III D

 

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 język polski E.Nowosielska, U.Szydłowska

„Zrozumieć świat” 3

Podręcznik do języka polskiego dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Nowa Era

 

584/2/2013/2015
2 matematyka W.Babiański, K.Wej

Matematyka dla ZSZ cz.2

 

573/1/2012/2015
3 język angielski New Horizons 1

P.radley, D.Simons,M.Wieruszewska

Oxford University

 

297/1/2010
4 podstawy przedsiębiorczości „Odkrywamy świat na nowo”

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek

483/2012
5 religia „Moje miejsce w rodzinie”

Re. J.Szpet, D.Jackowiak wyd. Św. Wojciecha Poznań

2816/2014

 

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników na I etap edukacyjny

Szkoła Podstawowa Specjalna

rok szkolny 2017/2018

 

 

 

klasa II

 

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 Funkcjonowanie osobiste
i społeczne
Ja i mój świat. Etap obrazka cz. 1i 2

Podręcznik . Wydawnictwo Harmonia

 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

–         materiał edukacyjny

Wydawnictwo Harmonia

 

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. „Śladami pór roku”

Wydawnictwo Harmonia

Podręcznik i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione przez szkołę
z dotacji celowej
2 Zajęcia rozwijające komunikowanie się
3 Zajęcia rozwijające kreatywność

 

 

 

klasa IV

 

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 Funkcjonowanie osobiste
i społeczne
Ja i mój świat. Etap zdania cz. 1 i 2

Podręcznik . Wydawnictwo Harmonia

 

Ja i mój świat. Etap wyrazu cz. 1 i 2

Podręcznik . Wydawnictwo Harmonia

 

„Wokół pór roku” materiał edukacyjny

Wydawnictwo PWN

 

„Wokół pór roku” Czytanki materiał edukacyjny

Wydawnictwo PWN

 

Pewny Start Emocje Wypychanki

materiał edukacyjny

Wydawnictwo PWN

 

Pewny Start Instrukcje zachowań,

Higiena, Dobre maniery

materiał edukacyjny

Wydawnictwo PWN

 

Proste czytanki. Jesień, Wieś, Szkoła

Wydawnictwo Harmonia

 

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Pewny Start Wokół pór roku

Podręcznik i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione przez szkołę
z dotacji celowej
2 Zajęcia rozwijające komunikowanie się
3 Zajęcia rozwijające kreatywność

 

 

klasa V

 

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1  

 

 

 

Funkcjonowanie osobiste
i społeczne

A. Borowska-Kociemba, M.Krukowska

„Pracuję z kartami pracy przez cały rok”

Podręcznik , HARMONIA

 

J.Traczyński

„Muzyczne podróże Zebrusia”

 

M.Kurdziel

„Mój pierwszy elementarz-matematyka”

GREG

 

D.Aksamit, E.Młynarczyk-Karabin

Instrukcje zachowań- Pory roku

PWN

 

D.Aksamit, E.Młynarczyk-Karabin

Instrukcje zachowań- bezpieczeństwo na drodze

PWN

 

M.Gut

„Kłopoty Tymona. Historyjki społeczne o tym, jak zachować się w różnych sytuacjach życia codziennego”

HARMONIA

 

A. Borowska-Kociemba, M.Krukowska

„Pracuję z kartami pracy przez cały rok”

Karty pracy cz.1.2.3.4 , HARMONIA

 

Podręcznik i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione przez szkołę
z dotacji celowej
2  

 

 

 

 

 

Zajęcia

rozwijające komunikowanie się

3 Zajęcia rozwijające kreatywność

 

 

klasa VII

 

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 Funkcjonowanie osobiste
i społeczne

 

 

 

 

 

 

Wokół pór roku” materiał edukacyjny

Wydawnictwo PWN

 

Pewny Start Instrukcje zachowań,

Higiena, Zakupy, Choroba

materiał edukacyjny

Wydawnictwo PWN

 

 

Pewny Start Mój dobry rok. Dobieranki

materiał edukacyjny

Wydawnictwo PWN

 

Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych

Wydawnictwo Harmonia

 

„Wokół pór roku” karty demonstracyjne i materiały interaktywne la uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pewny Start PWN

 

 

Pracuję z kartami pracy przez cały rok.

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna 1.2.3.4

Wydawnictwo Harmonia

 

 

Podręcznik i materiał ćwiczeniowy zostanie zakupiony przez szkołę
z dotacji celowej
2 Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

 

 

 

3 Zajęcia rozwijające kreatywność

 

 

klasa VIII

 

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 Funkcjonowanie osobiste
i społeczne

 

 

 

 

 

 

 

Pracuję z kartami pracy przez cały rok.

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna 1.2.3.4

Wydawnictwo Harmonia

 

Pracuję z kartami pracy przez cały rok. Podręcznik dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Wydawnictwo harmonia

 

„O dojrzewaniu- chłopcy dan o siebie. Instrukcje

Pewny Start PWN

 

Ola,Adam i ich świat. Czytanki

Pewny Start. PWN

 

O dojrzewaniu – chłopcy. Karty demonstracyjne
i materiał interaktywny

Pewny Start PWN

 

M.Kurdziel

Mój pierwszy elementarz. Matematyka

Wydawnictwo GREG

 

Zostań mistrzem matematyki

Asjomat Kraków

 

Świat wokół mnie

Czytanie ze zrozumieniem dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

WIR

 

W domu i na podwórku

Czytanie ze zrozumieniem dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

WIR

 

 

Podręcznik i materiał ćwiczeniowy zostanie zakupiony przez szkołę
z dotacji celowej
2 Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

 

 

 

 

3 Zajęcia rozwijające kreatywność