Podręczniki

Wykaz podręczników

rok szkolny 2017/2018

 Kl. I A

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1.  

Język polski

zakres rozszerzony

 

„Ponad słowami” cz.1 Małgorzata Chmiel,

Eliza Kostrzewa

„Ponad słowami” cz.2 Małgorzata Chmiel,

Anna Równy

425/1/2012

425/2/2015

 

2

Matematyka

zakres rozszerzony

 

Matematyka 1 W.Babiński, L.Chańsko, D.Ponczek 360/1/2011/2015
3  

 

Historia

„Poznać przeszłość. Wiek XX”

Stanisław Rosiak, Jan Kłaczkow

zakres podstawowy

525/2012
4  

Wiedza o społeczeństwie

„W centrum uwagi” zakres podstawowy

Arkadiusz Janicki

505/2012
 

5.

 

Podstawy przedsiębiorczości

„Odkrywamy świat na nowo”

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek

483/2012
6  

Geografia

 

„Oblicza geografii” zakres podstawowy

Radosław Uliszek, Krzysztof Wiedermann

433/2012
7  

Biologia

„Biologia na czasie”  NOWA ERA

E. Bonar, W.Krzeszowiec-Jeleń, St. Czachorowski

zakres podstawowy

450/2012/2015
8  

Język niemiecki

 

„Exakt 1” zakres podstawowy

B.Ćwikowska, A. Fischer

368/1/2011
9  

Język angielski

„Matura Explorer” Nowa Era*
10  

Religa

 

„Moje miejsce w kościele”

ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

2673/2011
11 fizyka M.Braun, W.Śliwa

„Odkryć fizykę”  NOWA ERA

447/2012/2015
12 Wiedza o kulturze „Spotkanie z kulturą” Podręcznik do wiedzy
o kulturze dla liceum i technikumM.Bokiniec, B.Forysiewicz, J.Michałkowski, N.Mrozkowiak-Nastrożna, G.Nazarczuk, M.Sacha, G.Świętochowska
449/2012
13 chemia R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod

„To jest chemia”  NOWA ERA

zakres podstawowy

438/2012
14 Edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma

„Żyję i działam bezpiecznie”

426/2012
15 informatyka A. Gawełek

Informatyka. Zakres podstawowy. Odkrywamy na nowo

OPERON

452/2012

*wybór podręcznika po teście diagnozującym

 

 Kl. I D

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1. Język polski „Zrozumieć świat „ E. Nowosielska, U.Szydłowska Nowa Era 584/1/2012/2015
2 Matematyka Matematyka 1 W.Babiński, L.Chańko, D.Ponczek 378/1/2011/2015
3 Historia „Poznać przeszłość. Wiek XX” S.Roszak, J.Kłaczkow

zakres podstawowy

525/2012
4 Geografia „Oblicza geografii” R.Uliszek, K.Wiedermann

zakres podstawowy

433/2012
5 Biologia „Biologia na czasie”

E.Bonar,  W.Krzeszowiec-Jeleń, St.Czachorowski

Nowa Era zakres podstawowy

450/2012/2015
6 Język angielski  

Podręcznik zostanie podany w późniejszym terminie

7 Religia „Moje miejsce w kościele”

D.Jackowiak, ks. J.Szpet

2673/2011
8 Fizyka „Odkryć fizykę”

M.Braun, W.Śliwa Nowa Era

zakres podstawowy

447/2012/2015
9 Chemia „To jest chemia”

R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzogod

Nowa Era

438/2012
10 Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyje i działam bezpiecznie”

J.Słoma

426/2012

 

 

Kl. II D

 

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 język polski E.Nowosielska, U.Szydłowska

„Zrozumieć świat” 2

Nowa Era

 

584/2/2013/2015
2 matematyka Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha Matematyka 2 378/2/2013/2015
3 język angielski New Horizons 1

P.radley, D.Simons,M.Wieruszewska

Oxford University

 

297/1/2010
4 historia „Poznać przeszłość. Wiek XX” S.Roszak, J.Kłaczkow

zakres podstawowy

525/2012
5 wiedza o społeczeństwie „W centrum uwagi” zakres podstawowy

Arkadiusz Janicki

505/2012
6 podstawy przedsiębiorczości „Odkrywamy świat na nowo”

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek

483/2012
7 informatyka A. Gawełek

Informatyka. Zakres podstawowy. Odkrywamy na nowo

OPERON

452/2012
8 religia „Moje miejsce w rodzinie”

Re. J.Szpet, D.Jackowiak wyd. Św. Wojciecha Poznań

2816/2014

 

Kl. III  A


Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 język polski

zakres rozszerzony

M.Chmiel, A. Równy, R.Pruszczyński „Ponad słowami”  klasa 3  Nowa Era

 

425/5/2014
2 Matematyka

zakres podstawowy/ rozszerzony

M.Kurczak, E.Kurczak. E.Świda „Matematyka  zbiór zadań do LO i T – klasa 3”

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

412/3/2012
3 Język niemiecki G.Motta

“Exakt fur Dich.2.2

Lekktorklett

 

717/3/2015
4 Język angielski V.Evans, J.Dooley “Matura Pepetytorium” Matura 2015 poziom podstawowy Express Publishing

 

715/1/2014
5 Geografia

zakres rozszerzony

Zbigniew Zaniewicz

“Ciekawi świata – geografia 3” cz.I i II OPERON

 

502/3/2015

502/4/2015

6 Biologia

zakres rozszerzony

M.Marko-Worłowska, R.Kozik, W.Zamachowski, S.Krawczyk,F.Dibert,A.Kula

“Biologia na czasie “ 2

zakres rozszerozny

 

F.Dubert, M.Jurgowiak, M.Marko-Worłowska, W.Zamachowski

“Biologia na czasie “ 3

zakres rozszerzony

564/2/2013

 

 

 

564/3/2014

7 Historia
i społeczeństwo
Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

„Europa i świat”

 

 

659/4/2015
8 Religia „Moje miejsce w rodzinie”

Re. J.Szpet, D.Jackowiak wyd. Św. Wojciecha Poznań

2816/2014

 

 

Szkolny zestaw podręczników na I etap edukacyjny

Szkoła Podstawowa Specjalna

rok szkolny 2017/2018


klasa I


Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 Funkcjonowanie osobiste
i społeczne
Ja i mój świat. Etap obrazka cz. 1i 2

Podręcznik . Wydawnictwo Harmonia

 

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. „Jest już jesień”, „Nadeszła zima”, „Przyszła wiosna”.

Wydawnictwo Harmonia

Podręcznik i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione przez szkolłę
z dotacji celowej
2 Zajęcia rozwijające komunikowanie się
3 Zajęcia rozwijające kreatywność


 

klasa III


Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 Funkcjonowanie osobiste
i społeczne
Ja i mój świat. Etap wyrazu cz. 1i 2

Podręcznik . Wydawnictwo Harmonia

 

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. „Jest już jesień”,  „Przyszła wiosna”, „Nareszcie lato”.

Wydawnictwo Harmonia

Podręcznik i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione przez szkołę
z dotacji celowej
2 Zajęcia rozwijające komunikowanie się
3 Zajęcia rozwijające kreatywność

 

 

klasa IV


Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 Funkcjonowanie osobiste
i społeczne
Ja i mój świat. Etap zdania cz. 1i 2

Podręcznik . Wydawnictwo Harmonia

 

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. „Ja i mój świat”3 – etap zdania

 

„Ja i mój świat” 3 – zadania domowe

Wydawnictwo Harmonia

Podręcznik i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione przez szkołę
z dotacji celowej
2 Zajęcia rozwijające komunikowanie się
3 Zajęcia rozwijające kreatywność

 


klasa VI


Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 Funkcjonowanie osobiste
i społeczne
„Funkcjonowanie osobiste i społeczne”. Podręcznik

Wydawnictwo Harmonia

 

 

Podręcznik i materiał ćwiczeniowy zostanie zakupiony przez szkołę
z dotacji celowej
2 Zajęcia rozwijające komunikowanie się
3 Zajęcia rozwijające kreatywność