Podręczniki

Wykaz podręczników

rok szkolny 2016/2017           

Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Kl. I  D
Kształcenie ogólne

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1. Język polski „Zrozumieć świat” E. Nowosielska, U.Szydłowska

Nowa Era

584/1/2012/2015
2 Matematyka Matematyka 1 W.Babiński, L. Chańsko, D.Ponczek 360/1/2011/2015
3 Historia „Poznać przeszłość. Wiek XX”

Stanisław Rosiak, Jan Kłaczkow

zakres podstawowy

525/2012
5. Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek

483/2012
6 Geografia „Oblicza geografii” zakres podstawowy

Radosław Uliszek, Krzysztof Wiedermann

433/2012
7 Biologia „Biologia na czasie”  NOWA ERA

E. Bonar, W.Krzeszowiec-Jeleń, St. Czachorowski

zakres podstawowy

450/2012/2015
8 Język angielski Podręcznik zostanie podany

po teście diagnozującym

9 Religa „Moje miejsce w kościele”

ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

2673/2011
10 fizyka M.Braun, W.Śliwa

„Odkryć fizykę”  NOWA ERA

zakres podstawowy

447/2012/2015
11 chemia R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod

„To jest chemia”  NOWA ERA

zakres podstawowy

438/2012
12 Edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma

„Żyję i działam bezpiecznie”

426/2012

Kl. II A
Liceum Ogólnokształcące

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1. Język polski M.Chmiel, A. Równy „Ponad słowami”  cz.1. Nowa Era

M.Chmiel, A.Równy, E.Mirkowska-Treugutt „Ponad słowami” klasa 2 cz.2
zakres podstawowy i zakres rozszerzony

425/3/2013

425/4/2013

2 Matematyka M.Kurczab, E.Kurczab. E.Świda „Matematyka  zbiór zadań do LO – poziom podstawowy”

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

412/2/2012
3 Geografia M.Zawadzka-Kluc, R.Wróblewski
„Ciekawi świata – geografia 1”
J.Stasiak„Ciekawi świata – geografia 2
OPERON
502/1/2013

 

502/2/2013

4 Biologia Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

„Biologia na czasie” 1

Maria Marko-Worłowska, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski, Stanisław Krawczyk, Franciszek Dubert, Adam Kula

„Biologia na czasie” 2

564/1/2012/2015

 

 

564/2/2013

5 Historia i społeczeństwo Tomasz Maćkowski
„Ojczysty Panteon i Ojczyste spory” cz. I
Iwona Janicka„Rządzący i rządzeni” cz. II
Jarosław Centek

 

„Wojna i wojskowość” cz. III

659/1/2013

 

659/1/2014

 

659/1/2014

6 Matematyka

zakres rozszerzony

M.Kurczab, E.Kurczab. E.Świda „Matematyka  zbiór zadań do LO – poziom rozszerzony”

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

563/2/2013
7 Język niemiecki G.Motta,

„Exakt fur Dich.2.

Lekktorklett

717/3/2015
8 Język angielski New Matura Explorer

Nowa Era

698/3/2014/2015
9 Religia „Moje miejsce w świecie”

Red. J.Szpet, D.Jackowiak  wyd. Św. Wojciech Poznań

5218/2012

Kl. III  A
Liceum Ogólnokształcące

Lp. Przedmiot Autor i tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia
1 język polski M.Chmiel, A. Równy, R.Pruszczyński „Ponad słowami”  klasa 3  Nowa Era 425/5/2014
2 matematyka M.Kurczak, E.Kurczak. E.Świda „Matematyka  zbiór zadań do LO i T – klasa 3”

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

412/3/2012
3 biologia Maria Marko-Worłowska, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski, Stanisław Krawczyk, Franciszek Dubert, Adam Kula
„Biologia na czasie” 2 zakres rozszerzonyFranciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

„Biologia na czasie” 3 zakres rozszerzony

564/2/2013

 

 

564/3/2014

4 Historia
i społeczeństwo
Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

„Europa i świat” cz.IV

659/4/2015
5 Język niemiecki G.Motta,

„Exakt fur Dich.2.

Lekktorklett

717/3/2015
6 Język angielski V.Evans, J.Dooley “Matura Pepetytorium” Matura 2015 poziom podstawowy Express Publishing 715/1/2014
7 Wiedza o społeczeństwie

zakres rozszerzony

W centrum uwagi cz.II

zakres rozszerzony

A.Janicki, J.Kięczkowska, M.Menz

630/2/2012
8 Język niemiecki

poziom rozszerzony

Giorgio Motta, Beata Ćwikowska

„Direkt Deutsch haunah neu 2a”

599/3/2013
9 religia „Moje miejsce w rodzinie”

Re. J.Szpet, D.Jackowiak wyd. Św. Wojciecha Poznań

2816/2014

 Szkolny zestaw podręczników na I etap edukacyjny

Szkoła Podstawowa Specjalna
rok szkolny 2016/2017

Klasa Przedmiot  Tytuł materiału ćwiczeniowego Autor Wydawnictwa
I -III Edukacja wczesnoszkolna Pewny Start. Cztery Pory Roku R.Naprawa, K. Maternicka, A.Tanajewska PWN Materiały ćwiczeniowe zakupuje szkoła z dotacji
I -III Edukacja wczesnoszkolna Ja i mój świat. Karty Pracy Praca zbiorowa Harmonia
I -III Edukacja wczesnoszkolna Ja i mój świat.

Zadania domowe

Praca zbiorowa Harmonia