Egzamin maturalny

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego

Druk deklaracji dla osób przystępujących do egzaminu po raz pierwszy (pobierz)

Harmonogram matury pisemnej 2017

Wyniki matury 2014

Wyniki matur z lat ubiegłych