Egzamin maturalny

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego

Druk deklaracji dla osób przystępujących do egzaminu po raz pierwszy (pobierz)

Harmonogram matury pisemnej 2018

Wyniki egzaminów maturalnych

Analiza ilościowa egzaminu maturalnego maj 2017 (porównanie z rokiem 2016)

Wyniki egzaminu maturalnego 2017