Pedagog szkolny

 

mgr Julia Janowska

Pracuję codziennie w godzinach:

Dyżury Pedagoga

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00- 13:30

 

9:40-10:45

 

9:40-10:35

 

8:00- 8:45

 

12:35- 14:15

 

10:35- 11:30

 

12:35- 13:30

 

 

 

Dyżury pedagoga specjalnego

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

13:30- 15:05

 

14:15- 15:05

 

10:35- 11:50

 

8:00- 8:45

 

11:30:12:35

 

13:30- 14:00

„Szukanie pomocy jest oznaką siły, nie słabości”
Miejsce pedagoga szkolnego znajduje się na styku społeczności uczniów, nauczycieli i rodziców. Obserwując życie szkolne, konflikty i różnice interesów pełni rolę obiektywnego rzecznika praw ucznia, wspiera racjonalne rozwiązania trudności szkolnych i problemów osobistych, ukazuje możliwości budowania pozytywnych więzi. Nie zastępuje rodziców ani wychowawców, ale wspomaga ich w udzielaniu pomocy, korzystając ze współpracy specjalistów i instytucji wspierających szkołę i rodzinę.
Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy, kto ma kłopot, a nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić.

 

Szanowni Rodzice!

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!

Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli. Dlatego szkole bardzo zależy na naszej owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.