DOSTĘPNA SZKOŁA Zespół Szkół w Łobżenicy

22 stycznia 2024
PROGRAM: DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
TYTUŁ PROJEKTU: DOSTĘPNA SZKOŁA Zespół Szkół w Łobżenicy.
REALIZATOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOBŻENICY.
                      OPERATOR PROGRAMU: PFRON


W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację projektu  Dostępna Szkoła Zespół
w Łobżenicy.
Celem projektu jest poprawa w okresie
od 01.10.2023 do 31.12.2024 r. dostępności do usług publicznych świadczonych przez Zespół Szkół w Łobżenicy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób
z niepełnosprawnościami, poprzez zapewnienie spełnienia wymogów dostępności. 
 

Zaplanowano działania zmierzające do poprawy dostępności architektonicznej poprzez: montaż 2 platform, podjazdu-rampy aluminiowej, położenie podłogi antypoślizgowej, zlikwidowanie progów w ciągach komunikacyjnych, dostosowanie oświetlenia w salach, zamontowanie tabliczek na drzwiach w alfabecie brajlowskim, umieszczenie planów tyflograficznych na każdym poziomie, oznaczenie miejsca parkingowego na boisku szkolnym dla osób z niepełnosprawnością oraz  krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodowym. W ramach poprawy dostępności informacyjno-komunikacyjnej zaplanowano zakup pętli indukcyjnej.

Termin realizacji projektu: od 01.10.2023 do 31.12.2024 r.

Projekt dofinansowano ze środków PFRON.