Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

mgr Mariola Nosek
(nauczyciel matematyki)

Liceum Ogólnokształcące

 1. Dominowski Jacek – nauczyciel języka angielskiego
 2. mgr Dróbka Teresa – nauczyciel historii
 3. mgr Jachołkowski Dariusz – nauczyciel matematyki, chemii
 4. mgr Janowska Julia – pedagog szkolny
 5. mgr Kaczmarek Katarzyna – nauczyciel geografii, informatyki
 6. mgr Kubacki Rafał – nauczyciel wychowania fizycznego
 7. mgr Lasik Lidia – nauczyciel biologii, plastyki
 8. mgr Madecka Kinga – nauczyciel matematyki, fizyki i chemii
 9. mgr Meller-Osman Adrianna – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości
 10. mgr Mitek Maria – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
 11. mgr Modrak Izabela – nauczyciel języka niemieckiego
 12. mgr Mrotek Kamila – nauczyciel wychowania fizycznego
 13. mgr Pająk Julianna – nauczyciel religii
 14. mgr Polley Adam – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 15. mgr Sobieszczyk – Łapińska Zofia – nauczyciel język angielskiego
 16. mgr Ziarnik Sabina – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz