Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

mgr Mariola Nosek
(nauczyciel matematyki)

Wicedyrektor szkoły

mgr Adrianna Meller – Osman
(nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania)

Liceum Ogólnokształcące, Branżowa Szkoła I Stopnia

 1. mgr Czechowski Paweł – nauczyciel religii
 2. Dominowski Jacek – nauczyciel języka angielskiego
 3. mgr Jachołkowski Dariusz – nauczyciel matematyki, chemii
 4. mgr Janowska Julia – pedagog szkolny
 5. mgr Kaczmarek Katarzyna – nauczyciel geografii, informatyki
 6. mgr Knop – Wrzalik Natasza – nauczyciel język angielskiego, geografii
 7. mgr Kubacki Rafał – nauczyciel wychowania fizycznego
 8. mgr Lasik Lidia – nauczyciel biologii, plastyki
 9. mgr Łukaszewska Beata – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, historii, wiedzy o społeczeństwie, historii i teraźniejszości
 10. mgr Madecka Kinga – nauczyciel matematyki, fizyki i chemii
 11. mgr Meller-Osman Adrianna – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania
 12. mgr Mitek Maria – nauczyciel języka polskiego
 13. mgr Modrak Izabela – nauczyciel języka niemieckiego
 14. mgr Mrotek Kamila – nauczyciel wychowania fizycznego
 15. mgr Pająk Julianna – nauczyciel religii
 16. mgr Sobieszczyk – Łapińska Zofia – nauczyciel języka angielskiego
 17. mgr. inż. Tadych Emilia – nauczyciel fizyki
 18. mgr Ziarnik Sabina – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz