Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

mgr Mariola Nosek
(nauczyciel matematyki)

Liceum Ogólnokształcące

 1. mgr Biegun Maciej – nauczyciel religii
 2. Dominowski Jacek – nauczyciel języka angielskiego
 3. mgr Dróbka Teresa – nauczyciel historii
 4. mgr Jachołkowski Dariusz – nauczyciel matematyki, chemii
 5. mgr Janowska Julia – pedagog szkolny
 6. mgr Kaczmarek Katarzyna – nauczyciel geografii, informatyki
 7. mgr Knop – Wrzalik Natasza – nauczyciel język angielskiego
 8. mgr Kubacki Rafał – nauczyciel wychowania fizycznego
 9. mgr Lasik Lidia – nauczyciel biologii, plastyki
 10. mgr Madecka Kinga – nauczyciel matematyki, fizyki i chemii
 11. mgr Meller-Osman Adrianna – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości
 12. mgr Mitek Maria – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
 13. mgr Modrak Izabela – nauczyciel języka niemieckiego
 14. mgr Mrotek Kamila – nauczyciel wychowania fizycznego
 15. mgr Pająk Julianna – nauczyciel religii
 16. mgr Polley Adam – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 17. mgr Ziarnik Sabina – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz