Oferta edukacyjna

 

                Szkoła Podstawowa Specjalna rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 2015 roku. Jesteśmy publiczna szkołą zajmująca się kształceniem, wychowaniem oraz rewalidacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem. Praca z dziećmi odbywa się w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne.

              Uczniowie pod kierunkiem oligofrenopedagogów biorą udział w konkursach, projektach, uroczystościach, wyjazdach edukacyjnych. Osiągają liczne sukcesy na miarę swoich możliwości. Za bezapelacyjny sukces minionego roku uznajemy wygranie Gminnego Konkursu na Ekologiczną Marzannę.

                Nowoczesne pomoce dydaktyczne  w które wyposażona jest szkoła pozwalają na prowadzenie atrakcyjnych zajęć dla dzieci,  które pobudzają ich kreatywność oraz zdolności poznawcze. Podczas zajęć w Sali doświadczania świata nasi uczniowie usprawniają swoje deficyty polisensoryczne.

                W pracy z dziećmi wykorzystywany jest program do komunikacji obrazkowej PECS oraz programy multimedialne. Uczniowie poddawani są terapii polegającej na elektrostymulacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez wykorzystanie prądów w procesie terapeutycznym w różnych dysfunkcjach.

                Podczas codziennej pracy uczymy przede wszystkim samodzielności i funkcjonowania osobistego i społecznego. W trakcie zajęć uczniowie uczą się na przykład jak poruszać się po mieście, zrobić zakupy w sklepie, załatwić sprawy na poczcie, w ośrodku zdrowia, w banku, w urzędzie.

                Dzięki udziałowi w projekcie Laboratoria Przyszłości pozyskaliśmy nowoczesną kuchnię, w której prowadzone są różnego typu zajęcia kulinarne.

                W salach lekcyjnych znajdują się telewizory, projektory, laptopy, tablety oraz ozobot , tablice interaktywne, magiczny dywan oraz monitor dotykowy pozyskany  z projektu „ Zielona pracownia”. Dbając o wszechstronny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych staramy się dostosować  metody, techniki pracy oraz pomoce dydaktyczne  indywidualne do każdej jednostki.

Oferowane zajęcia

 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia o charakterze terapeutycznym z pedagogiem,
  • terapia psychologiczna,
  • terapia pedagogiczna,
  • zajęcia usprawniające motorykę małą i dużą,
  • integracja sensoryczna,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,