Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego – kalendarz na rok szkolny 2022/2023
w Zespole Szkół w Łobżenicy

Lp.

Działanie

Termin

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01 września 2022 r.

2

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Dzień Komisji Edukacji Narodowej

14 października 2022 r.

3

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 października 2022 r.

4

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2022 r.

5

Zakończenie I semestru

05 stycznia 2023 r.

6

Ferie zimowe

30.01-10.02 2023 r.

7

Wiosenna przerwa świąteczna

06 -11 kwietnia 2023 r.

8

Zakończenie roku szkolnego w klasie maturalnej IV A

28 kwietnia 2023 r.

9

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 maja 2023 r.

10

Egzamin maturalny 2023 – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4, 5, 8 maja 2023 r.

11

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  piątek po Bożym Ciele

9 czerwca 2023 r.

12

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – egzamin zawodowy

czerwiec 2023 r.

13

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

14

Spotkania z rodzicami:

  • 15.09.2022 r. -wybór Rady Rodziców, sprawy organizacyjne, zapoznanie
    z dokumentami pracy szkoły
  • 24.11.2022 r. – wyniki nauczania, frekwencja i sprawy różne
  • 12.12.2022 r. -propozycje ocen semestralnych, wyniki nauczania, frekwencja i sprawy różne,
  • 12.01.2023 r. – podsumowanie I semestru nauki,
  • 13.04.2023 r. – wyniki nauczania, frekwencja,
  • 25.05.2023 r. – wyniki nauczania, propozycje ocen końcowych, frekwencja i sprawy różne.

 

15

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.