Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego – kalendarz na rok szkolny 2020/2021 w Zespole Szkół w Łobżenicy

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2020 r.
3 Zakończenie I semestru 15 stycznia 2021r.
4 Ferie zimowe 15.02 –  26.02.2021 r.
5 Rozpoczęcie II semestru 20.01.2021r.
6 Wiosenna przerwa świąteczna 1.04 – 6.04.2021 r.
7 Zebrania z rodzicami 17 września 2020r.

26 listopada 2020r.

11 grudnia 2020r.

14 stycznia 2021r.

15 kwietnia 2021r.

20 maja 2021r.

8 Zakończenie zajęć w klasach III 30.04.2021r.
9 Egzamin maturalny:
– część pisemna- część ustna
04 – 26 maja 2021r.
10 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 14 października 2020r.

4 czerwca 2021r.

11 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021r.
12 Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.