Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego – kalendarz na rok szkolny 2017/2018

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
3 Zakończenie I semestru 19 stycznia 2018r.
4 Ferie zimowe 12.02 –  25.02.2018 r.
5 Rozpoczęcie II semestru 22 stycznia  2018 r.
6 Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.
7  

Zakończenie zajęć w klasach III LO

 

27 kwietnia 2018 r.
8 Egzamin maturalny:
– część pisemna- część ustna
04 – 26 maja 2018r.
9 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

02 maja 2018r.

07 maja 2018r.

08 maja 2018r.

01 czerwca 2018r.

Szkoła Podstawowa Specjalna

02 maja 2018r.

01 czerwca 2018r.

10 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018r.
11 Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.