Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego – kalendarz na rok szkolny 2021/2022
w Zespole Szkół w Łobżenicy

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia
2021 r.
3 Zakończenie I semestru 15 stycznia 2022 r.
4 Ferie zimowe 17.01 –  30.01.2022 r.
5 Rozpoczęcie II semestru 20.01.2022 r.
6 Wiosenna przerwa świąteczna 14.04 – 19.04.2022 r.
7 Zebrania z rodzicami 16 września 2021 r.

25 listopada 2021 r.

11 grudnia 2021 r.

13 stycznia 2022 r.

7 kwietnia 2022 r.

20 maja 2022 r.

8 Egzamin zawodowy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych czerwiec 2022 r.
9 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 14 października 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

10 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
11 Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia
2022 r.