Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego – kalendarz na rok szkolny 2016/2017
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2016 r.
3 Zakończenie I semestru 13 stycznia 2017r.
4 Ferie zimowe 30.01 –  12.02.2017 r.
5 Rozpoczęcie II semestru 16 kwietnia 2076 r.
6 Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.
7  

Zakończenie zajęć w klasach III LO

 

28 kwietnia 2017 r.
8 Egzamin maturalny:
– część pisemna- część ustna
04 – 26 maja 2017r.
9 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Liceum Ogólnokształcące

04 maja 2017r.

05 maja 2017r.

08 maja 2017r.

Szkoła Podstawowa Specjalna, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

16 czerwca 2017r.

10 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r.
11 Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.