Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego – kalendarz na rok szkolny 2018/2019 w Zespole Szkół w Łobżenicy

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 24 grudnia – 1 stycznia 2019 r.
3 Zakończenie I semestru 11 stycznia 2019r.
4 Ferie zimowe 14.01 –  27.01.2019 r.
5 Rozpoczęcie II semestru
6 Wiosenna przerwa świąteczna  
7 Zebrania z rodzicami 19 wrzesnia 2018r.

14 listopada 2018r.

11 grudnia 2018r.

09 stycznia 2019r.

03 kwiatnia 2019r.

22 maja 2019r.

8  

Zakończenie zajęć w klasach III

 

9 Egzamin maturalny:
– część pisemna- część ustna
04 – 26 maja 2019r.
10 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

12 października 2018r.

02 listopada 2018r.

02 maja 2019r.

06 maja 2019r.

07 maja 2019r.

08 maja 2019r.

11 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019r.
12 Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2019r.