O szkole

Wyposażenie

  • Budynek szkoły jest przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, posiadamy specjalnie wyposażone toalety, podjazd dla wózków inwalidzkich na zewnątrz i wewnątrz budynku na parterze budynku rampę.
  • Szkoła posiada odpowiednią bazę do realizacji swoich zadań: osiem sal lekcyjnych wyposażonych we różnorodne pomoce dydaktyczne, gabinety do zajęć rewalidacyjnych oraz logopedycznych, gabinet pomocy psychologiczno – pedagogicznej, salę Integracji sensorycznej oraz Salę Doświadczania Świata.
  • Do dyspozycji uczniów jest przygotowana w pełni wyposażona kuchnia.
  • W szkole znajduje się też gabinet higienistki szkolnej, sala gimnastyczna, boisko szkolne, pomieszczenia pomocnicze i sanitarne. Wyżej wymienione pomoce dydaktyczne i wyposażenie, pozwalają nam w pełni realizować zadania edukacyjne.