Biblioteka

Godziny otwarcia

Poniedziałek         8.00 – 14.30

Wtorek                   8.00 – 14.30

Piątek                      8.00 – 13.45

Historia biblioteki

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łobżenicy powstało w 1948 roku. Według relacji nauczycieli, w pomieszczeniu na drugim piętrze dawnego budynku szkoły, który został zniszczony w wyniku pożaru w 1976 roku, mieściła się biblioteka szkolna dla uczniów i nauczycieli liceum.

W latach 70-tych XX w. w odbudowanym po pożarze budynku na parterze zorganizowano księgozbiór. Była to biblioteka Zbiorczej Szkoły Gminnej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.

W roku szkolnym 1993/1994 zorganizowano oddzielną bibliotekę dla Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Organizacja polegała na przejęciu części woluminów z biblioteki wspólnej dla klas podstawowych i licealnych przy Szkole Podstawowej w Łobżenicy i założeniu ksiąg inwentarzowych.

Najstarsze książki w księgozbiorze zostały wydane w 1947 roku. Są to:

  1. Niemcewicz J. U., Powrót posła, Kraków, Wydawnictwo M. Kot, 1947
  2. Skowron S., Hormony, Wyd. 2, Wrocław, Książnica – Atlas, 1947
  3. Słowacki J., Balladyna, Wyd. 2, Kraków, Wydawnictwo M. Kot, 1947
  4. Smolarski M., Warneńczyk, Wyd. 4 przejrzane i poprawione, Warszawa, Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana, 1947
  5. Sulma T., Klucz do oznaczania pospolitych porostów, Warszawa, PZWS, 1947
  6. Żeromski S., Siłaczka, Warszawa, Czytelnik, 1947

Obecnie biblioteka posiada 7200 woluminów oraz 352 jednostki zbiorów specjalnych. W bibliotece mieści się także Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, w skład którego wchodzi 8 stanowisk komputerowych, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner), oraz skaner.

Opracowała:
H. Połczyńska

Nowości książkowe w naszej bibliotece

Ahern C., Kraina zwana Tutaj
» Coelho P., Zwycięzca jest sam
» Gotowała J., Skrzydła i pamięć
» Gutowska-Adamczyk M., Cukiernia Pod Amorem. T.I. Zajezierscy
» Hieber L.R., Dziwna i piękna opowieść o Percy Parker
» Hocking A., Zamieniona
» Pacek B, Suliński J., Od Napoleona do III RP. Szkice z dziejów 200 lat Żandarmerii Wojska Polskiego
» Sobota J., Padlina
» Taylor L., Córka dymu i kości
» Tolkien J.R.R., Opowieści z Niebezpiecznego Królestwa
» Zafón C.R., Gra anioła
» Air Show. Tradycja i współczesność
» Jednostki kawaleryjskie II Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycja i współczesność
» Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
» Przewodnik po wybranym uzbrojeniu, wyposażeniu i umundurowaniu sił zbrojnych
» Wojsko polskie
» Zanim uderzył GROM. Historia jednostek specjalnych i wojsk powietrznodesantowych Wojska Polskiego
» Zawód żołnierz. Siła możliwości
» Zawód żołnierz. Tysiąc możliwości”

Biblioteka szkolna ZS w Łobżenicy

W bibliotece mieści się wypożyczalnia i czytelnia wraz ze Szkolnym Centrum Informacji. W SCI znajduje się 8 komputerów, drukarka, skaner oraz urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka, skaner, drukarka).
Stan zbiorów liczy ponad 7 tysięcy woluminów i ponad 100 jednostek ewidencyjnych zbiorów audiowizualnych i multimedialnych (kaset wideo, płyt CD, DVD i VCD ze słownikami, encyklopediami i programami edukacyjnymi, ekranizacjami lektur szkolnych, filmami). Księgozbiór obejmuje zbiór lektur obowiązkowych i uzupełniających. Biblioteka gromadzi i udostępnia również opracowania lektur, literaturę popularnonaukową, literaturę piękną, informatory maturalne, informatory o szkołach wyższych i policealnych, dokumenty szkolne, a także prenumeruje kilka tytułów czasopism.
Zbiory biblioteczne opracowane są według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD).

Filmoteka Szkolna w ZS w Łobżenicy

Czym jest Filmoteka Szkolna?

Do ponad 1400  gimnazjów i liceów w Polsce oraz wybranych placówek zagranicznych trafił edukacyjny pakiet „Filmoteka Szkolna”. Jego zawartość stanowią płyty DVD z polskimi filmami fabularnymi, dokumentalnymi i animowanymi.

Pakiet ten powstał z inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. „Każdy pakiet zawiera dwa lub trzy filmy – główny (najczęściej fabularny) i dopowiadający (dokumentalny, eksperymentalny, animowany). W pakiecie znalazły się także materiały wspomagające pracę nauczyciela i odbiór proponowanych filmów przez uczniów – wprowadzenie filmoznawcze prof. Tadeusza Lubelskiego, rekomendacja i subiektywny, artystyczny komentarz studentów PWSFTviT, merytoryczna broszura oraz wyjściowe materiały i wskazania do samodzielnych działań internetowych”.

Zawartość pakietu

Zawartość pakietu jest imponująca. Oto tytuły filmów, jakie w nim się znajdują w tabelarycznym zestawieniu:

lp. Cykl tematyczny Tytuł Dokument towarzyszący
1. Kino myśli Struktura kryształu. Reż. K. Zanussi
Tango. Reż. Z. Rybczyński
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
2. Moralność kamery Nienormalni. Reż. J. Bławut
Z punktu widzenia nocnego portiera. Reż. K. Kieślowski
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
3. Obserwacje codzienności Cześć Tereska. Reż. R. Gliński
Rodzina człowiecza. Reż. W. Ślesicki
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
4. Kadry pamięci Jak być kochaną. Reż. W. Has
Portret własny. Reż. J. Skalski
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
5. Obrazy magiczne Historia kina w Popielawach. Reż. J. Kolski
Oczy uroczne. Reż. P. Szulkin
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
6. Filmowe przypowieści Żywot Mateusza. Reż. W. Leszczyński
Schody. Reż. S. Schabenbeck
Arka. Reż. G. Jonkajtys
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
7. Siła symbolu Popiół i diament. Reż. A. Wajda
Krótka historia jednej tablicy. Reż. F. Falk
Chleb. Reż. G. Skurski
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
8. Metafory prawdy Wszystko się może przytrafić. Reż. M. Łoziński
Szczurołap. Reż. A. Czarnecki
Siedem kobiet w różnym wieku. Reż. K. Kieślowski
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
9. Mówić nie wprost Rejs. Reż. M. Piwowski
Urząd. Reż. K. Kieślowski
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
10. Bez komentarza? Defilada. Reż.A. Fidyk
Egzamin dojrzałości. Reż. M. Łoziński
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
11. Rozdroża historii Człowiek z marmuru. Reż. A. Wajda
Dokąd. Reż. P. Kędzierski
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
12. Zapisy przeszłości Usłyszcie mój krzyk. Reż. M. Drygas
Fotoamator. R. D. Jabłoński
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
13. Wokół narodowych stereotypów Eroica. Reż. A. Munk
Ostry film zaangażowany. Reż. J. Antonisz
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
14. Gorzki śmiech Zezowate szczęście. Reż. A. Munk
Fotel. Reż. D. Szczechura
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
15. W krzywym zwierciadle Hydrozagadka. Reż. A. Kondratiuk
Polska kronika non – kamerowa nr. – 1. reż. J. Antonisz
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
16. Współczesne lęki Dług. Reż. K. Krauze
Nasza ulica. Reż. M. Latałło
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
17. Portrety zbiorowości Sól ziemi czarnej. Reż. K. Kutz
Jestem zły. Reż. G. Pacek
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
18. Mali bohaterowie Abel, twój brat. Reż. J. Nasfeter
Męska sprawa. Reż. S. Fabicki
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
19. Między fikcją a rzeczywistością Ucieczka z kina „Wolność”. Reż. W. Marczewski
Elit. Reż. G. Koncewicz
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
20. Poezja i proza kina Aria dla atlety. Reż. F. Bajon
Dziewczyny do wzięcia. Reż. J. Kondratiuk
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
21. Kino o kinie Amator. Reż. K. Kieślowski
Ćwiczenia warsztatowe. Reż. M. Łoziński
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
22. Gry filmowe Deja Vu. Reż. J. Machulski
Wyjście na jaw robotników kina z fabryki snów. Reż. M. Dudziewicz
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
23. Malarskie inspiracje Brzezina. Reż. A. Wajda
Łagodna. Reż. P. Dumała
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
24. Nowa estetyka Gry uliczne. Reż. K. krauze
Strojenie instrumentów. Reż. J. Kucia
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
25. Esej filmowy Iluminacja. Reż. K. Zanussi
Prekursor. Reż. G. Królikiewicz
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny
26. Kim jestem? Zmruż oczy. Reż. A. Jakimowski
Gadające głowy. Reż. K. Kieślowski
Komentarz filmoznawczy
Komentarz subiektywny

Należy dodać, że wymienione wyżej filmy nie są ekranizacjami lektur szkolnych. Ich wybór przez autorów był subiektywny. Skupili się oni na różnych obliczach życia codziennego, np. życie w rodzinie, w szkole, przemoc.

Jak wykorzystać pakiet w szkole?

Filmy te mogą wykorzystywać nauczyciele na lekcjach, np.  języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii  czy godzinie wychowawczej, a także pozalekcyjnych zajęciach z młodzieżą. Dzięki temu film stanie się punktem wyjścia do dyskusji na tematy bliskie uczniom, uatrakcyjni zajęcia, wpłynie na poszerzenie wiedzy o filmie i filmowych środkach wyrazu. Może dzięki takim zajęciom młodzi ludzie także odkryją swoje talenty, pasje?

Kilka słów na zakończenie

Pamiętać należy też o tym, że film to cenne narzędzie wspierające proces wychowania i komunikacji międzyludzkiej. Dzięki np. takim obrazom, jak „Cześć Tereska” czy „Męska sprawa” można pokazać, do czego prowadzi brak szczerej rozmowy z młodym człowiekiem.

Nasza szkoła od września 2009r. przystępuje do ogólnopolskiego programu „Filmoteka Szkolna”. Jednak już teraz nauczyciele korzystają z wybranych przez siebie filmów, by zrealizować zadania dydaktyczno- wychowawcze.

Opracowanie: Hanna Połczyńska, Maria Mitek