Zebrania z rodzicami

  • 15.09.2022 r. -wybór Rady Rodziców, sprawy organizacyjne, zapoznanie z dokumentami pracy szkoły
  • 24.11.2022 r. – wyniki nauczania, frekwencja i sprawy różne
  • 12.12.2022 r. -propozycje ocen semestralnych, wyniki nauczania, frekwencja i sprawy różne,
  • 12.01.2023 r. – podsumowanie I semestru nauki,
  • 13.04.2023 r. – wyniki nauczania, frekwencja,
  • 25.05.2023 r. – wyniki nauczania, propozycje ocen końcowych, frekwencja i sprawy różne.