Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

  • 17 września 2020r. – wybór Rady Rodziców, sprawy organizacyjne, zapoznanie z dokumentami pracy szkoły
  • 26 listopada 2020r. – wyniki nauczania, frekwencje i sprawy różne
  • 11 grudnia 2020r. – propozycje ocen semestralnych, wyniki nauczania, frekwencje i sprawy różne
  • 14 stycznia 2021r. – podsumowanie I semestru nauki
  • 15 kwietnia 2021r. – wyniki nauczania, frekwencja
  • 20 maja 2021r. – wyniki nauczania, propozycje ocen końcowych, frekwencja i sprawy różne