Zebrania z rodzicami

  • 16.09.2021 r. – wybór Rady Rodziców, sprawy organizacyjne, zapoznanie z dokumentami pracy szkoły

  • 25.11.2021 r. – wyniki nauczania, frekwencja i sprawy różne

  • 11.12.2021 r. – propozycje ocen semestralnych, wyniki nauczania, frekwencja i sprawy różne,

  • 13.01.2022 r. – podsumowanie I semestru nauki,

  • 07.04.2022 r. – wyniki nauczania, frekwencja,

  • 20.05.2022 r. – wyniki nauczania, propozycje ocen końcowych, frekwencja i sprawy różne.