Zebrania z rodzicami

  • 19 wrzesnia 2018r. – wybór Rady Rodziców, sprawy organizacyjne, zapoznanie z dokumentami pracy szkoły
  • 14 listopada 2018r. – wyniki nauczania, frekwencje i sprawy różne
  • 11 grudnia 2018r. – propozycje ocen semestralnych, wyniki nauczania, frekwencje i sprawy różne
  • 09 stycznia 2019r. – podsumowanie I semestru nauki
  • 03 kwiatnia 2019r. – propozycje ocen końcowych dla maturzystów, wyniki nauczania, frekwencja i sprawy różne klas pozostałych
  • 22 maja 2019r. – wyniki nauczania, propozycje ocen końcowych, frekwencja i sprawy różne