Zebrania z rodzicami

  • 14.09.2023 r. – wybór Rady Rodziców, sprawy organizacyjne, zapoznanie z dokumentami pracy szkoły
  • 16.11.2023 r. – wyniki nauczania, frekwencja i sprawy różne
  • 12.12.2023 r. – propozycje ocen semestralnych, wyniki nauczania, frekwencja i sprawy różne,
  • 11.01.2024 r. – podsumowanie I semestru nauki,
  • 18.04.2024 r. – wyniki nauczania, frekwencja,
  • 21.05.2024 r. – wyniki nauczania, propozycje ocen końcowych, frekwencja i sprawy różne.