Zebrania z rodzicami

  • 21 września 2017r. – wybór Rady Rodziców, egzamin maturalny, sprawy organizacyjne, zapoznanie z dokumentami pracy szkoły
  • 16 listopada 2017r. – wyniki nauczania, frekwencje i sprawy różne
  • 12 grudnia 2017r. – propozycje ocen semestralnych, wyniki nauczania, frekwencje i sprawy różne
  • 18 stycznia 2018r. – podsumowanie I semestru nauki
  • 27 marca 2018r. – propozycje ocen końcowych dla maturzystów, wyniki nauczania, frekwencja i sprawy różne klas pozostałych
  • 24 maja 2018r. – wyniki nauczania, propozycje ocen końcowych, frekwencja i sprawy różne