Zebrania z rodzicami

  • 22 września 2016r. – wybór Rady Rodziców, egzamin maturalny, sprawy organizacyjne, zapoznanie z dokumentami pracy szkoły
  • 17 listopada 2016r. – wyniki nauczania, frekwencje i sprawy różne
  • 15 grudnia 2016r. – propozycje ocen semestralnych, wyniki nauczania, frekwencje i sprawy różne
  • 12 stycznia 2017r. – podsumowanie I semestru nauki
  • 30 marca 2017r. – propozycje ocen końcowych dla maturzystów, wyniki nauczania, frekwencja i sprawy różne klas pozostałych
  • 25 maja 2017r. – wyniki nauczania, propozycje ocen końcowych, frekwencja i sprawy różne