Łańcuch dobrych słów

24 stycznia 2024

23.01.2024r. społeczność naszej szkoły utworzyła tzw. łańcuch dobrych słów. Jego powstanie poprzedziły rozmowy prowadzone na godzinach wychowawczych na temat hejtu (poniżania, obrażania drugiej osoby
w Internecie). Na zajęciach obejrzeliśmy także filmik, który powstał w ramach ogólnopolskiej społecznej kampanii # dobresłowa. Następnie każdy uczeń napisał na kartce jedno dobre słowo lub zdanie, które miało świadczyć o szacunku do drugiego człowieka i przypominać, że „„Ty mówisz – ja czuję. Dobre słowo – lepszy świat” . Kartki zostały rozwieszone w całej szkole
i dosłownie ją „oplotły”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za promowanie pozytywnych relacji międzyludzkich i wyraźne powiedzenie „NIE” hejtowi.

Organizatorzy: samorząd szkolny, pedagog szkolny i nauczyciele