XVI POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2015/2016

4 marca 2016

Dnia 04 marca 2016r odbył się etap szkolny konkursu matematycznego dla uczniów klas pierwszych. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu 10 zadań typu wielokrotnego wyboru. Do etapu szkolnego przystąpili uczniowie klasy pierwszej realizujący matematykę na poziomie rozszerzonym.

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się następujący uczniowie:  Jakub Jachołkowski ( w szkole zajął I miejsce),   Kacper Mrotek, Kinga Sobek, Michał Madajski (II miejsce-ex aequo), Anna Kozłowska (III miejsce w szkole) i Magdalena Korpal i Monika Skowron (IV miejsce w szkole ex aequo).

Dnia 18 marca br. odbyły się eliminacje powiatowe konkursu matematycznego w I LO w Pile. Szkołę reprezentowała grupa sześciu osób: Jakub Jachołkowski, Michał Madajski, Kinga Sobek, Anna Kozłowska, Magdalena Korpal i Monika Skowron. Konkurs trwał 120 minut. W tym czasie  uczniowie musieli rozwiązać test 30 zadań wielokrotnego wyboru. Każdy uczestnik tych zawodów matematycznych musiał rozpatrzeć aż 90 odpowiedzi  i każdej przyporządkować słowo : Tak lub Nie. Najlepszy wynik z reprezentacji naszej szkoły uzyskała uczennica Anna Kozłowska. Gratulujemy!

Mariola Nosek