Ślubowanie uczniów klas pierwszych

22 października 2019

Dnia 22 października 2019r.  odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Tego dnia młodzież zebrała się w szkolnej auli. 

Zaśpiewaliśmy hymn narodowy. Dyrektor szkoły -p. Mariola Nosek  skierowała kilka ciepłych słów do uczniów klas pierwszych. Następnie przedstawiciele samorządów klasowych (Ia LO, I c BS I Stopnia, Id BS I Stopnia)  podeszli do sztandaru szkoły i składali uroczyste ślubowanie, powtarzając za Panią Dyrektor słowo:  „Ślubuję”. Symbolicznym aktem było także złożenie podpisu w kronice szkoły przez nauczycieli -wychowawców i przewodniczących klas.

Uczniom oficjalnie przyjętym w poczet uczniów Zespołu Szkół w Łobżenicy życzymy wszystkiego, co najlepsze-wspaniałych wyników w nauce, dobrego samopoczucia i rozwijania swoich pasji.