Zapraszamy do udziału w konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska”

2 lutego 2024

Zadaniem uczniów w IX edycji Konkursu jest nagranie krótkiego filmu (spotu) o tematyce OZE (odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy,
biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów).
– czas trwania filmu (spotu) od 60 do 180 sekund
– forma zapisu filmu (spotu) – zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych ( np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB – tzw. „pen drive”

Więcej informacji w regulaminie konkursu: https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-ix-edycja