Zacni goście w naszej szkole

24 września 2019

Dnia 24 września 2019r. gościła w naszej szkole Komisja Edukacji, Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Rady Powiatu w Pile na swoim wyjazdowym posiedzeniu.

Pani Dyrektor  Mariola Nosek przedstawiła w krótkiej prezentacji działalność naszej placówki.

Zaproszeni goście oraz radni mogli obejrzeć sale lekcyjne oraz wyremontowane w ramach projektu „Szatnie na medal” pomieszczenia przy sali gimnastycznej.

Zdjęcia: Iwona Schulz Radna Rady Powiatu w Pile