Wizyta funkcjonariuszy Policji

23 września 2019

 23.09.2019r. gośćmi naszej szkoły byli przedstawiciele Komendy Powiatowej w Pile, funkcjonariusze p. Mirosław Lewczan i p. Maciej Knioła. Tematem prelekcji było „Bezpieczeństwo pieszego w ruchu drogowym”.

Podczas spotkania posłuchaliśmy pogadanki dotyczącej zachowania bezpieczeństwa na drodze, stosowania kamizelek, odblasków. Każdy uczeń mógł na miarę swoich możliwości utrwalić  zdobyte informacje poprzez przechodzenie przez pasy bez sygnalizacji oraz z sygnalizacją. .Po wykonaniu zadań każde dziecko otrzymało odblaski. Mamy nadzieję, że zajęcia przyczynią się do większej świadomości dzieci w byciu uczestnikiem ruchu drogowego.

Nauczyciele SPS