Ważne! Uczniowie BSIS!

13 marca 2020

Klasa I c i I d BSIS.

Dyrektor Zespołu Szkół w Łobżenicy informuje, że uczniów odbywających kursy z dokształcania zawodowego teoretycznego w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile obowiązuje, od poniedziałku, zgodnie z harmonogramem, nauczanie zdalne. Uczniowie są zobowiązani, w dniach przewidzianych w planie zajęć, opracowywać projekty, wykonywać ćwiczenia i odsyłać je do PCE Piła drogą elektroniczną. W pozostałe dni, nieuwzględnione w harmonogramie kursów, uczniowie muszą odbywać praktyki zawodowe u pracodawców.

Pozostali uczniowie, którzy nie biorą udziałów w kursach oraz uczniowie klasy II d biorą udział w praktykach zawodowych zgodnie z planem.