UWAGA!

11 marca 2020

Dyrektor Zespołu Szkół w Łobżenicy informuje, że zgodnie z decyzją Premiera oraz Ministra Edukacji Narodowej od dnia 16 marca 2020 zajęcia w szkołach zostają zawieszone.

Od dnia jutrzejszego (12.03.2020r.) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów szkół ponadpodstawowych nie odbywają się.

W dniach 12 – 13 marca 2020r. dla rodziców uczniów szkoły podstawowej specjalnej, którzy nie zdążą zapewnić opieki swoim dzieciom będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 8.00 do 11.00.

Szanowni Państwo zawieszenie zajęć to nie czas ferii tylko kwarantanna, którą uczniowie powinni spędzić w domu i wykorzystać na naukę, dzięki możliwości nauczania zdalnego w  e-dzienniku.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach – zgodnie z wytycznymi MEN znajdującymi się na stronie www.gov.pl

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacja dot. uczniów, rodziców na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej  pn. zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.