W Sali Doświadczania Świata w Dębnie

16 stycznia 2018

Dnia 16 stycznia 2018r. kolejny raz dzieci SPS wraz z opiekunami udały się do Sali Doświadczania Świata, by poznać świat różnorodnymi zmysłami. Jest to przestrzeń, w której dzieci mogą poznawać otaczającą je rzeczywistość różnymi zmysłami-wzroku, słuchu, dotyku, węchu.

Nasi uczniowie chętnie korzystali z pomocy dydaktycznych , jakie znajdują się w sali, np. przyglądali się pływającym kolorowym rybkom, bawili się w teatrzyk, rozpoznawali różnorodne kształty, zapachy, słuchali spokojnej muzyki, obserwowali i dotykali kolorowe światłowody i inne sensoryczne zabawki.

Za każdym razem pobyt w tym niezwykłym miejscu jest dla dzieci źródłem radości, wyciszenia, relaksu, z czego bardzo się cieszymy!