PROJEKT EDUKACYJNY ”KOŁOBRZESKA 15 – LABORATORIUM: NASZE WODY – OBIEKT W REALIACH SPOŁECZNYCH MIEJSCOWOŚCI – RZEKA ŁOBŻONKA”

15 maja 2016

W roku szkolnym 2015/2016 – od października 2015 r. do maja 2016 r., w ramach współpracy z Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile nasza szkoła realizowała  projekt edukacyjny ”Kołobrzeska 15 – Laboratorium: Nasze Wody – obiekt w realiach społecznych miejscowości – rzeka Łobżonka”.

Projekt w oparciu o współpracę z kadrą naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu polegał na poszerzeniu wiedzy uczniów  z zakresu przedmiotów przyrodniczych o aspekty biologiczne, geograficzne, fizyko – chemiczne, poprzez „adopcję” ekosystemu wodnego.

Realizacja projektu odbywała się w trzech etapach.

Pierwszy dotyczył udziału uczniów klas I i II Liceum Ogólnokształcącego, realizujących biologię i geografię w zakresie rozszerzonym, w zajęciach terenowych  w Rezerwacie Przyrody „Kuźnik”, które odbyły się 26 października 2015 r. pod przewodnictwem naukowym dra Pawła Owsiannego oraz innych pracowników naukowych i studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UAM w Pile. Następnie uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach w  laboratoriach -chemicznym i hydroekologicznym uczelni w Pile.

W drugiej części projektu, realizowanej w szkole, podjęliśmy dyskusję nad sposobami organizacji przedsięwzięcia – uczniowie przedstawiali swoje propozycje dotyczące miejsca badań i sposobu realizacji projektu. Ustaliliśmy tematykę i plan działań na cały rok. Pierwszą dokumentację fotograficzną wykonaliśmy już w listopadzie 2015 r. Zebraliśmy w dostępnych źródłach informacje o zlewni rzeki Łobżonka.

15 grudnia 2015r., podczas uroczystości podpisania przez szkołę porozumienia o współpracy z Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaprezentowaliśmy nasze działania. Uczestniczyliśmy też wówczas wspólnie z Podróżnikiem Roku 2015 – Aleksandrem Dobą, pierwszym człowiekiem, który przepłynął Ocean Atlantycki  w wyjątkowym wydarzeniu, jakim był zimowy spływ kajakowy po Łobżonce.

Wśród naszych działań, dnia 7 marca 2016 r., znalazły się zajęcia w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Pile, podczas których  wysłuchaliśmy części wykładowej dotyczącej badań fizyko – chemicznych prowadzonych na Łobżonce. Zapoznaliśmy się również z pracą laboratoriów chemicznych, gdzie mieliśmy możliwość zbadania próbek wody pobranych wcześniej z rzeki.

Realizacja projektu obejmowała również elementy społeczne. Opracowaliśmy ankietę skierowaną do mieszkańców miasta, której pytania zwróciły uwagę uczniów na problematykę właściwego gospodarowania ekosystemem rzeki.

W maju 2016 r. wyruszyliśmy w teren. Do badań biologiczno – geograficznych wybraliśmy dwa obszary. Jeden położony w pobliżu miasta, drugi znajdujący się w lesie bliżej źródła rzeki. Porównywaliśmy obszary, opisywaliśmy ich aspekt geograficzny, rozpoznawaliśmy florę i faunę.

Dnia 13 maja 2016 r. wspólnie z dr P. M. Owsiannym uczestniczyliśmy w spływie kajakowym zorganizowanym przez Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile UAM w Poznaniu. Trasa  spływu obejmowała odcinek rzeki między Dorotowem a Rudną. Mieliśmy okazję podziwiać przyrodę w obszarze Natura 2000 „Dolina Łobżonki” i Krajeńskim Parku Krajobrazowym (na lewym brzegu rzeki).

Trzeci etap projektu to również nasz udział w seminarium naukowym pt. „Woda w Lesie”, które odbyło się 24 maja 2016 r. w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile UAM w Poznaniu i  zorganizowane było przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile.

Podsumowanie realizacji projektu – pokaz jego efektów miał miejsce 4 czerwca 2016 r. podczas imprezy plenerowej – na „Wyspie” w Pile w ramach Święta Lasu, gdzie zaprezentowaliśmy poster obrazujący  wyniki naszej pracy.

Koordynatorem projektu ze strony Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  był p. dr Paweł. M. Owsianny, ze strony   Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile p. Katarzyna Kwaśnik, a szkolnymi koordynatorami były  p. Lucyna Góra – Mrotek, nauczyciel biologii i p. Katarzyna Kaczmarek, nauczyciel geografii.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabyli umiejętności analizowania procesów zachodzących w otaczającym ich środowisku, wykonywania pomiarów hydrologicznych, opisywania flory i fauny, parametrów morfologicznych badanego środowiska,  uczyli się różnych form współpracy, rozwijali kreatywność i innowacyjność w podejmowanych działaniach, rozwijali swoje pasje i zainteresowania.

Lucyna Góra – Mrotek