Kołobrzeska 15 – klimat miasta

8 czerwca 2016

Dnia 8 czerwca br. po raz kolejny gościliśmy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile. W ramach projektu „Kołobrzeska 15” mogliśmy wysłuchać wykładu dotyczącego klimatu miasta prowadzonego przez p. dr. Szymona Łukasiewicza. Prelegent omówił skład atmosfery, procesy w niej zachodzące, modyfikację elementów meteorologicznych wywołanych działalnością człowieka. Dowiedzieliśmy się, że efekt cieplarniany jest potrzebny naszej planecie – bez niego mielibyśmy temperaturę o ok. 30oC niższą. Również wzrost CO2 nie przyczynia się do wzrostu temperatury powietrza. Wykładowca wyjaśniał również  zjawisko miejskiej wyspy ciepła jako konsekwencję procesów spalania i emisji ciepła do atmosfery, smogu londyńskiego i kalifornijskiego. Poznaliśmy również wpływ roślinności na zmiany w środowisku miejskim, rodzaje klimatów miasta (mikro -, topo -, mezo – i makroklimat).

Po krótkiej przerwie udaliśmy się w teren, gdzie poznaliśmy różne gatunki drzew i krzewów,  łącznie z ich zastosowaniem, pochodzeniem czy innymi ciekawostkami. Zobaczyliśmy m.in. lilaka pospolitego, czeremchę amerykańską, brzozę brodawkowatą i omszoną, dęby szypułkowy i bezszypułkowy i wiele innych. Będziemy umieli też odróżnić żylistek od jaśminowca!

Pełni wiedzy udaliśmy się w podróż powrotną do szkoły. Dziękujemy pracownikom Uniwersytetu za umożliwienie nam udziału w zajęciach tak , jak bylibyśmy studentami.

Katarzyna Kaczmarek