Uroczystość poświęcenia nowego sztandaru Zespołu Szkół w Łobżenicy

25 czerwca 2021

24 czerwca 2021r. w kościele pw. Świętej Trójcy w Łobżenicy miała miejsce podniosła uroczystość poświęcenia nowego sztandaru Zespołu Szkół w Łobżenicy przez Proboszcza Parafii pw. Św. Trójcy –Ks. Piotra Pieniążka. 

Dyrektorowi szkoły –Pani  Marioli Nosek i całej społeczności  szkolnej sztandar przekazywali  przedstawiciele Absolwentów szkoły – fundatorów sztandaru: Pan Kazimierz Wasiak –chorąży w poczcie sztandarowym, Pani  Iwona Reinholz-Cynajek –asysta i Pani Maja Szemiel –asysta. Natomiast nowy poczet sztandarowy reprezentowali: Tobiasz Lewczan  –chorąży, Marta Łańska –asysta  i Zofia Lewczan –asysta.

Nastrój uroczystości był bardzo podniosły, wzruszający.  Przekazanie sztandaru zakończyło się ucałowaniem sztandaru przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Łobżenicy, przez nowego chorążego –T. Lewczana i przedstawicieli Absolwentów. 

Po tej ceremonii miała miejsce kolejna wzruszająca chwila- ślubowanie. Tekst „Roty” przeczytała Pani Mariola Nosek, a uczniowie przyrzekali nosić go dumnie, przestrzegać uczonych zasad i ideałów, szanować i bronić dobrego imienia szkoły, godnie reprezentować placówkę.

Podczas Mszy Św. modlono się za żyjących i zmarłych Dyrektorów, Nauczycieli, Absolwentów oraz całą społeczność szkolną.

Podczas kazania Ks. Piotr Pieniążek mówił m.in. o tradycji szkoły, wartościach krzewionych w tej placówce, ważnym miejscu, jakie pełni Zespół Szkół w lokalnej społeczności. Wyraził swoją radość z istnienia naszej szkoły i życzył, aby dalej prężnie się rozwijała.

Uroczystość poświęcenia sztandaru i jego przekazanie stanowi bardzo ważną kartę w historii szkoły. Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam w tym niezwykle ważnym dla nas dniu.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół w Łobżenicy