SAMSUNG CAMERA PICTURES | Ślubowanie uczniów klas pierwszych w Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie