Ślubowanie uczniów klas pierwszych w Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie

19 listopada 2019

Dnia 19 listopada br. uczniowie klas Ic i Id Branżowej Szkoły  I Stopnia udali się wraz z Panią Dyrektor  Mariolą Nosek oraz wychowawcą Marią Mitek do Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia p. Karola Pufala (Starszego Cechu), który opowiedział zebranym m. in. o tym, czym jest cech, jakie są początki tej społeczno-zawodowej organizacji i jakie cele wyznaczają sobie jej członkowie. Następnie byliśmy świadkami uroczystego ślubowania na sztandar cechowy i pasowania szablą Kilińskiego (to najwyższe honorowe odznaczenie Związku Rzemiosła Polskiego) na ucznia rzemieślniczego.

Na pamiątkę tej uroczystości wszyscy otrzymali dyplomy świadczące
o przyjęciu do grona młodocianych pracowników. Od tej chwili młodzież może używać tytułu ucznia rzemieślniczego. 

Życzymy wytrwałości w dążeniu do zdobycia wymarzonego zawodu!