Multimedialne lekcje

29 października 2023

Technologia komunikacyjno – informacyjna jest niezbędna w dzisiejszym sposobie przekazywania wiedzy, dlatego nasza szkoła już po raz kolejny bierze udział w programie „Aktywna Tablica”. Tym razem baza dydaktyczna szkoły została wzbogacona o 3 monitory interaktywne wykorzystywane w kształceniu uczniów z Branżowej Szkoły I Stopnia.

Sposób realizacji podstawy programowej na przedmiotach różni się nieznacznie w zależności od przedmiotu, a także celów lekcji, które mają zostać zrealizowane. Samo stosowanie technologii ma zaktywizować uczniów, rozwinąć ich wyobraźnię oraz zwizualizować najtrudniejsze zagadnienia. Aktywne formy zdobywania wiedzy pozwalają również na większe zainteresowanie uczniów oraz ich motywację do pracy. Umożliwiają również wprowadzenie elementów innowacji pedagogicznych, które są pożądane w rozwoju edukacji.

Narzędzia, które ułatwiają nauczycielom prowadzenie zajęć to multimedialne podręczniki, które często posiadają także filmy, dodatkowe fotografie, wykresy czy ćwiczenia zdecydowanie zwiększają poziom zapamiętywania treści przez uczniów. Aplikacją, która cieszy się popularnością wśród młodzieży są internetowe gry czy quizy – wykorzystywane jako forma wprowadzenia do lekcji, podsumowania wiedzy, a nawet jej sprawdzenia. Ważnym elementem edukacji są również wirtualne wycieczki po różnych miejscach na świecie przeprowadzane za pomocą interaktywnych map czy stron zwiedzanych miejsc. Dzięki temu uczniowie mogą „przemierzać” różne obszary, dowiadując się o ich geografii, kulturze i historii. Tablica interaktywna stwarza również możliwość bieżącej analizy danych geograficznych, fizycznych, chemicznych czy innych – dostęp do najbardziej aktualnych informacji za pośrednictwem Internetu czy stworzonych opracowań pozwala na bieżąco aktualizować wiedzę i zachodzące zjawiska. Dostęp do danych różnego typu pozwala również na rozwój krytycznego myślenia – selekcja informacji, odrzucanie danych z niepewnych źródeł informacji kształci w młodzieży kompetencje kluczowe niezbędne w dorosłym życiu. Również uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych zwiększają dzięki temu swoje możliwości, zwłaszcza poprzez możliwość szybszego dostosowania rodzaju zadania do ich deficytów. Monitory dają również możliwość prezentacji prac uczniowskich, poprzez ich omawianie przygotowują do egzaminów ustnych czy różnych zawodów kształconych w naszej szkole.

Dzięki wykorzystaniu technologii uczniowie chętniej angażują się w lekcję, potrafią w łatwiejszy sposób opanować omawiane treści, a nauczyciele zdobywają nowe kwalifikacje, które powalają na ciekawe sposoby prowadzenia zajęć.

To dopiero początek naszej przygody z TIKami w Szkole Branżowej. Każdego dnia uczymy się czegoś nowego!

Katarzyna Kaczmarek