Góra Grosza

16 czerwca 2021

Również w tym roku szkolnym w Zespole Szkół w Łobżenicy trwała akcja „Góra Grosza” organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. Akcja ta polegała na zbiórce drobnych monet i przekazaniu ich  na pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną- domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Zbiórka ta miała na celu m.in. uświadomienie, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz pomocy innym ludziom. Uczniowie naszego Liceum Ogólnokształcącego, Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Podstawowej Specjalnej, a także pracownicy placówki do dnia 31.05.2021 r. uzbierali łącznie 104,96 zł. Środki te zostały przekazane organizatorowi.