Budujemy makietę

10 lutego 2024

Klasa III w ramach zajęć podsumowujących historię ziem polskich w II połowie XIX w. budowała makiety fabrykanckiej Łodzi. Zajęcia poprzedziły konsultacje w zespołach i w ciągu dwóch kolejnych godzin powstały piękne prace.