Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019

Dnia 19 czerwca br. uroczystą Mszą świętą w kościele p.w. św. Szczepana rozpoczęła się uroczystość pożegnania roku szkolnego 2018/2019. Następnie udaliśmy się do szkolnej auli. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i zaśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała Pani Dyrektor. Przywitała serdecznie zaproszonych gości: Przewodniczącego Rady Powiatu-
p. Kazimierza Wasiaka, Rektora Sanktuarium w Górce Klasztornej-ks. Piotra Lipskiego MSF i ks. Janusza Jezuska MSF,  Grono Pedagogiczne, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.

Pani Mariola Nosek zaskoczyła zebranych swoim oryginalnym wystąpieniem. Zamiast tradycyjnego przemówienia zaprezentowała sylwetki nauczycieli uczących w naszej szkole, opowiadając o każdym z nich jakąś ciekawostkę. Przyznała im różnorodne tytuły: „Nauczyciel roku w kategorii …” (np. najlepszy dekorator, najlepsza promocja, szkoleniowiec,  minutka, świeżak, gawędziarz, karteczka, „jest sprawa”, obietnica, nowinka).  Wystąpienie bardzo spodobało się publiczności, a w szczególności zaskoczonym nauczycielom.

Po wystąpieniu p. Marioli Nosek głos zabrał p. Kazimierz Wasiak, który powiedział, że takiego zakończenia roku jeszcze nie widział. Wyraził swój podziw dla Pani Dyrektor, że w tak oryginalny sposób podziękowała kadrze pedagogicznej i wszystkim pracownikom szkoły
za wspólną pracę. Przewodniczący Rady Powiatu ucieszył się z faktu, że kolejny raz może gościć w naszej szkole -placówce, która ciągle się rozwija. Życzył wszystkim udanych wakacji, dobrego wypoczynku.

Następnie głos zabrali księża z Górki Klasztornej, którzy podsumowali działania związane z projektem „940-lecie objawienia Matki Bożej Góreckiej”, jaki realizowany był w roku szkolnym 2018/2019.  Podziękowali uczniom klasy Ia LO za przygotowanie prac.  Księża wyróżnili prezentacje multimedialne i filmik  następujących osób: Aleksandry Michałek i Martyny Mozgały, Marty Lewickiej i Jagody Stuby, Stanisława Knioły i Michała Pikulika. Podziękowali także Pani Dyrektor oraz nauczycielom za pomoc w realizacji zadań.

Głos zabrała również przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego -Nikola Michalska (IIId ZSZ), która  podziękowała p. Marioli Nosek, całemu Gronu Pedagogicznemu, pracownikom szkoły  za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodych ludzi. Wszystkim podziękowała za wspólnie spędzone trzy lata, a wychowawcy za cierpliwość i dobre serce.

P. Jacek Dominowski (wychowawca kl. IIId) pożegnał uczniów klasy IIId w imieniu swoim i wszystkich nauczycieli. Zwrócił uwagę na to, że człowiek zmienia się, staje się z biegiem czasu coraz bardziej dojrzalszy, świadomy swoich decyzji. Zapewnił młodzież, że rynek pracy stoi przed nią otworem, gdyż kształciła się w zawodach, które są bardzo potrzebne.

Podczas uroczystości uczniowie klasy IIId otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. To pierwsi i zarazem ostatni absolwenci  Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zmieniła się bowiem nazwa tego typu szkół na Szkołę Branżową I Stopnia. Najwyższą średnią uzyskał w tej klasie Przemysła Siuda, a kolejne osoby z wysoką średnią to: Katarzyna Michałek, Zuzanna Giese, Estera Kolbowicz i  Karolina Pukłacka. Z klasy IIId Nikola Michalska została wyróżniona za pracę na rzecz szkoły. 

Z klasy Ia LO największą średnią ocen uzyskali: Stanisław Knioła, Marta Lewicka, Martyna Mozgała. Wyróżniono także Agatę Siudę, która zajęła III miejsce w pozaszkolnym konkursie literackim „Jestem Polakiem” (organizator: Maria Małgorzata Janyska -posłanka na Sejm RP).

Wyróżniono także dzieci ze SPS. W auli dyplomy otrzymali: Jan Kowalski, Arkadiusz Mrotek, Oskar Kachelski, Piotr Wiese oraz Braian Tyrcz, który ukończył w tym roku szkołę i otrzymał z rąk Pani Dyrektor świadectwo.

Ważnym momentem podczas spotkania było także wręczenie stypendiów socjalno-naukowych ufundowanych przez radnych Rady Powiatu. W roku szkolnym 2018/2019 otrzymali je: Aleksandra Michałek (Ia LO)  i Szymon Gruenwald (Id BS I Stopnia). Natomiast p. Kazimierz Wasiak otrzymał z rąk Pani Dyrektor specjalne podziękowanie za to, że jest przyjacielem naszej szkoły.

Na zakończenie uroczystości usłyszeliśmy piosenkę w wykonaniu Jagody Stuby. Po jej wysłuchaniu Dominika Momot i Kajetan Mostył (prowadzący spotkanie) życzyli wszystkim bezpiecznego wypoczynku i wielu przeżyć w czasie wakacji. Następnie wszyscy udali się do klas na spotkania z wychowawcami.

Jak ten czas szybko płynie! Tak niedawno przywitaliśmy kolejny rok szkolny, a on już się zakończył. Absolwentom-życzymy wszystkiego dobrego, połamania piór na egzaminie zawodowym! Wszystkim-udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!

Maria Mitek