Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017

Dnia 23 czerwca 2017r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Po Mszy świętej, którą odprawił ks. Sławomir Rajek, cała społeczność szkolna udała  się do auli.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Przewodniczący Rady Powiatu-p.Kazimierz Wasiak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu –p. Roman Sobieszczyk, Radna Powiatu-p.Zdzisława Bosak-Kawa,  Dyrektor Gminnego Centrum Kultury –p.Alicja Wenda, p. Krzysztof Napieralski-Komendant Jednostki Ratownictwa Medycznego w Kowalewku i starszy  ratownik – p. Łukasz Tecław.

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”- wystąpienie Dyrektora szkoły

  Na początku głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki-p.Mariola Nosek.  Serdecznie powitała wszystkich zebranych: gości, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i bohaterów uroczystości-uczniów.

„Zakończenie roku szkolnego to zawsze czas podsumowań”- tymi słowami rozpoczęła swoją wypowiedź Dyrektor szkoły.  Zaproponowała, by uczniowie odpowiedzieli sobie na wiele pytań, np. Czy dobrze wykorzystali dany im czas? Czy są z sobie zadowoleni? Czy można było otrzymać jeszcze lepsze  oceny? Przypomniała słowa Seneki Młodszego -starożytnego rzymskiego filozofa, pisarza: „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. Zwróciła się także do nauczycieli, mówiąc, że na pewno był to dla nich czas wytężonej pracy, ale także odkrywania nowych talentów młodych ludzi.

Pani Mariola Nosek  stwierdziła, że w tym roku szkolnym bardzo wiele działo się w naszej placówce. „Wszyscy pokazaliśmy, że u nas można się dobrze uczyć i wspólnie spędzać czas pozalekcyjny, gdyż zorganizowano wiele imprez, uroczystości, np. Wieczornica Patriotyczna, Dzień Sąsiada, Łobżenicki Dzień Sąsiada. Doświadczyliśmy wiele pozytywnych emocji. Prężnie działał Szkolny Klub Wolontariusza.  Ogółem działań promujących naszą placówkę było ponad 100”-mówiła. Dyrektor  szkoły serdecznie podziękowała wszystkim –nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom, uczniom za kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki. Nie zapomniała także
o dobroczyńcach-gościach, którzy przybyli na uroczystość zakończenia roku szkolnego. „Radni Powiatu zawsze interesują się naszą szkołą, wspierają ją nie tylko materialnie (gdyż ufundowali stypendium socjalno-naukowe) , ale także wspierają wszystkie podejmowane tu działania i promują ją. Również p. Alicja Wenda włączyła się do wielu działań na rzecz naszej placówki” -mówiła p. Mariola Nosek, dziękując za wszystko. Podziękowała także Jednostce Ratownictwa Medycznego w Kowalewku za współpracę z naszą szkołą.
Na zakończenie życzyła zebranym bezpiecznego i  udanego wypoczynku.

Dziękuję, że tyle się tu dzieje…”- głos Przewodniczącego Rady Powiatu

 

Pan Kazimierz Wasiak podziękował za to, że Radni Powiatu są tu zawsze zapraszani na uroczystości. „Bardzo wiele się dzieje w tej placówce” -powiedział. Wyraził przekonanie, że szkoła będzie dalej dobrze funkcjonować.

Życzył wszystkim udanego wypoczynku, by od nowego roku szkolnego wrócić w pełni sił i zapału do nauki.

„Dziękuję za współpracę” – głos Komendanta Jednostki Ratownictwa Medycznego w Kowalewku

 

Za współpracę w roku szkolnym 2016/2017 podziękował także p. Krzysztof Napieralski-komendant Jednostki Ratownictwa Medycznego w Kowalewku. Mówił o działaniach uczniów realizujących program
z przysposobienia wojskowego. Przekazał także, że dla młodzieży naszej szkoły należącej do wojskowej grupy ufundowany został kurs spadochronowy.
P. Krzysztof  Napieralski wyróżnił  Dominika Cybulskiego, który prężnie działa także  w organizacji proobronnej „Strzelec”.  „Do zobaczenia w samolocie ”-powiedział  na zakończenie swej wypowiedzi komendant.

„Dziękujemy…”- głos przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

 

Anna Smurawska –uczennica klasy IIa, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego z całego serca podziękowała Pani Dyrektor, nauczycielom, wychowawcom  za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie. Wiele ciepłych słów skierowała także do rodziców, dziękując im za rodzicielską cierpliwość i opiekę.

 

Wyróżnienia, nagrody, stypendia

Pani Mariola Nosek wręczyła świadectwa i nagrody książkowe uczniom klasy IIa, którzy osiągnęli wysoką średnią ocen. Świadectwa z biało-czerwonym paskiem otrzymali: Anna Kozłowska  (średnia ocen:  5, 55), Kinga Sobek
(5, 11), Monika Skowron (5, 01), Milena Szews (4,81), Anna Smurawska, (4, 77), Magdalena Korpal  (4,75) i Jan Bruski (4, 75).

Nagrodzone zostały także osoby, które osiągnęły średnią ocen powyżej 4, 0:  Aleksandra Mostył, Nikola Nosek, Jakub Jachołkowski, Klaudia Bryś (wszyscy z kl. IIa) i Karolina Pukłacka, Estera Sudoł, Przemysław Siuda (kl. Id ZSZ).

Tego dnia wręczono także nagrody za pracę na rzecz szkoły. Otrzymały je: Estera Sudoł (Id),  Nikola Nosek (IIa), Paulina Krumrey (absolwentka) za nazbieranie i przekazanie na konkurs największej ilości makulatury. Pani Dyrektor przypomniała, że nasza szkoła, dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej,  zdobyła I miejsce w konkursie ogłoszonym przez Związek Gmin Krajny w Złotowie. Natomiast za wzorową frekwencję wyróżniono ucznia klasy IIa LO- Dominika Cybulskiego.

Dyplomy i nagrody książkowe z rąk Pani Dyrektor otrzymali również wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej.

Natomiast Radni Powiatu wręczyli stypendia  ufundowane przez siebie. Otrzymali je: Dominik Cybulski (IIaLO) i Nikola Michalska (Id ZSZ). Podziękowania i kwiaty otrzymali także rodzice uczniów.

Zakończenie uroczystości

Na zakończenie uroczystości uczennice klasy Id ZSZ (Zuzanna Giese, Weronika Ziarnik, Karolina  Pukłacka,  Patrycja Majewska) przedstawiły krótki program artystyczny związany ze zbliżającymi się wakacjami.  „Dziękujemy wszystkim i życzymy udanych wakacji”- powiedział na zakończenie Jan Bruski (IIa LO) prowadzący uroczystość, za której przygotowanie był odpowiedzialny Samorząd Uczniowski i klasa I d.

Do zobaczenia 4 września, w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Maria Mitek