ZAJĘCIA TERENOWE NAD ŁOBŻONKĄ

19 maja 2017

19 maja br. w ramach zajęć biologii i geografii oderwaliśmy uczniów klasy IIa od krzeseł  i wyruszyliśmy nad Łobżonkę. Były to już kolejne zajęcia terenowe w ramach projektu „Rzeki Krajny”, w czasie których uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli Lucyny Góra – Mrotek i Katarzyny Kaczmarek okrywali piękno naszej rzeki, wykonywali podstawowe badania rzeki oraz dokumentację fotograficzną.

Uczniowie zostali podzieleni na grupy, które zajmowały się badaniem parametrów rzeki: mierzyli szerokość koryta Łobżonki, jej głębokość oraz  przy pomocy przewodników, kluczy do oznaczania roślin rozpoznawali rośliny występujące w strefie przybrzeżnej i na pobliskiej łące. Zebrane okazy roślin m.in. trzcinę pospolitą, pałkę pospolitą, tymotkę łąkową, niezapominajkę błotną, jaskra rozłogowego oraz młode liście drzew i krzewów zostały przyniesione do szkoły i posłużą do wykonania zielnika. Zajęcia prowadzone w bezpośrednim kontakcie z naturą rozbudzają u uczniów większe zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi i umożliwiają zdobywanie  wiedzy i umiejętności z zakresu biologii i geografii.

Lucyna Góra – Mrotek