Zabawki dla naszych dzieci

4 listopada 2019

To świetne, gdy młodzi ludzie zaczynają nową drogę życia od zrobienia czegoś dobrego dla innych. Państwo młodzi Joanna i Adam Gniot z Nieżychowa oraz Iwona i Marcin Jakubowscy z Tomaszewa poprosili swoich weselnych gości o zabawki i przybory szkolne dla dzieci.

Tym razem wszystkie zebrane przedmioty przekazane zostały do Zespołu Szkół w Łobżenicy i łobżenickiego koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zabawki i przybory szkolne trafią do dzieci uczęszczających do szkoły specjalnej, świetlic socjoterapeutycznych oraz dzieci z Koła Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Rodzina”.

To pierwsza taka akcja, ale zarówno dyrektor szkoły Mariola Nosek, jak i prezes TPD Alicja Wenda mają nadzieję, że nie ostatnia. – Dziękujemy za ten piękny gest i zapraszamy kolejne pary do wspierania naszych podopiecznych – panie podkreślają, że potrzeby są duże, a największą nagrodą dla wszystkich będzie dziecięcy uśmiech.