XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – etap okręgowy w Poznaniu

14 kwietnia 2018

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana jest od 1985 r. Każdego roku bierze w niej udział około 33 tysiące uczniów. Olimpiada ma ugruntowaną pozycję w sferze popularyzacji wiedzy prośrodowiskowej oraz kształtowaniu właściwych postaw młodego pokolenia Polaków wobec otaczającej nas przyrody. Jest interdyscyplinarna, łączy treści programów takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Jej  problematyka obejmuje: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, hałas, rekultywację, normy prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska oraz bieżące zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie.

W tym roku szkolnym w pierwszym etapie  zwyciężyła Anna Kozłowska z kl. III a, co dało możliwość udziału w eliminacjach okręgowych, gdzie pojawiło się ponad 80 ekologów z całego województwa wielkopolskiego. 14 kwietnia w Poznaniu nasza uczennica zmagała się z testem składającym z 50 pytań. Musiała wykazać się znajomością pojęć takich jak sukcesja wtórna czy biom, znać historię ochrony przyrody  czy orientować się w obecnych klasyfikacjach najbardziej zanieczyszczonych miast .By uzyskać awans do etapu ustnego trzeba było mieć 35 punktów. Ani udało się zdobyć aż 60 % i niestety zabrakło tylko kilku punktów, by być w najlepszej 12 w całym województwie. Gratulujemy naszej uczennicy i życzymy jej wielu kolejnych sukcesów edukacyjnych!