Wielka mapa Polski

17 czerwca 2019

Klasa IV w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 wzięła udział w wymianie pocztówek organizowanej przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Wielka mapa Polski to akcja skierowana do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych.  Akcja ma na celu wymianę pocztówkową pomiędzy szkołami. Już w lutym wysłaliśmy pocztówki do 25 szkół. Kartki z Łobżenicy powędrowały m.in. do Łomży, Pleszewa, Brodnicy, Łodzi czy Polic. Od tego czasu otrzymaliśmy również bardzo wiele kartek. Dotarły do nas pozdrowienia z Obornik Śląskich, Tarnowa, Kudowy Zdrój, Kaszub, Chęcin, Krakowa, Góry Grabarki, Nekli, Przemyśla, Sosnowca, Zachodniowołyńska Dolina Bugu, Wieliczki, Żukowa, Rzeszowa oraz Kolna. Łącznie 15 kartek! Z otrzymanych pozdrowień stworzyliśmy na naszej tablicy gazetkę, a dzieci otrzymały dodatkowo do klasy piękną, kolorową mapę Polski, która posłuży nam w kolejnych latach w poznawaniu naszego kraju.

K.Kaczmarek