Warsztaty dziennikarskie

28 września 2019

Dnia 28 września 2019r. odbyła się inauguracja 28. Międzyszkolnych Regionalnych Warsztatów Dziennikarskich w Bydgoszczy. W roku szkolnym 2019/2010 w zajęciach prowadzonych przez dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych udział weźmie uczennica klasy Ia LO -Karolina Buda.

Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania „Gaude Mater Polonia”
w wykonaniu chóru „Primo” z Bydgoszczy.  Następnie wysłuchaliśmy wypowiedzi p.Mirosława Twaroga, który  m.in. przypomniał historię warsztatów, przedstawił losy absolwentów (np. Agnieszka Kula jest obecnie kierownikiem Zakładu Retoryki , pragmalingwistyki i dziennikarstwa  UAM w Poznaniu), a także mówił o ogromnej roli rodziców i nauczycieli 
w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Wyraził ogromną radość
z faktu, że młodzi ludzie pragną uczyć się sztuki dziennikarskiej, rozwijać swoje pasje.  Głos zabrali także goście obecni na inauguracji, podkreślając, że udział w warsztatach w Bydgoszczy to przygoda życia.

Podczas spotkania usłyszeliśmy także muzyczny motyw przewodni warsztatów („Rydwany ognia”), natomiast prawdziwą ucztą dla ducha był koncert jazzowy w wykonaniu Cezarego Fanslau.

Karolinie życzymy wytrwałości w zdobywaniu tajników wiedzy dziennikarskiej.

Maria Mitek