W Sali Doświadczania Świata

21 listopada 2017

Dnia 07 i 21 listopada br. kolejny już raz dzieci wraz opiekunami pojechały do Dębna, by wziąć udział w zajęciach w Sali Doświadczania Świata.

Wspólne gry dydaktyczne, zabawy, poznawanie otoczenia (w atmosferze odprężenia i relaksu) poprzez wrażenia wzrokowe, słuchowe, dotykowe
i zapachowe dostarczyły wszystkim wiele radości.

Bodźce, jakie docierają do osób przebywających w sali, a w szczególności dzieci, mają wysokie walory terapeutyczne.

Opiekunowie