Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

3 września 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

„Edukacja, to najpotężniejsza broń, jakiej możesz użyć, żeby zmienić świat” (Nelson Mandela)

Dnia 3 września 2018r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.  Prowadzący uroczystość p. Jacek Dominowski przywitał serdecznie:  zaproszonych Gości- Przewodniczącego Rady Powiatu p. Kazimierza Wasiaka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu p. Romana Sobieszczyka, Dyrektora szkoły-p. Mariolę Nosek, Grono Pedagogiczne, zastępcę Przewodniczącego Rady Rodziców w ubiegłym roku szkolnym p. Ludmiłę Radowską, wszystkich rodziców,  pracowników szkoły, a przede wszystkim bardzo gorąco –uczniów klasy pierwszej LO, Szkoły Branżowej
I Stopnia i SPS  oraz klasy IIId ZSZ w Zespole Szkół w Łobżenicy.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru (chorąży Przemysław Siuda, asysta: Weronika Ziarnik, Katarzyna Michałek) i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie głos zabrała p. Mariola Nosek, która bardzo serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych na uroczystości, a w szczególności uczniów, którzy przyszli do nas z gimnazjum. Mówiła o tym, że nadchodzący rok szkolny będzie na pewno czasem wytężonej pracy, ale także wielu sukcesów. Przypomniała, że każdy ma swoją pasję, a ogromną rolę w życiu człowieka odgrywa motywacja do pracy, dzięki której osiąga się sukcesy. Życzyła wszystkim uczniom, aby czas spędzony w szkole był radosny i zarazem pracowity, nauczycielom –wielu powodów do satysfakcji, pracownikom obsługi i obsługi-spokojnej pracy, a rodzicom-zadowolenia ze swoich dzieci i dobrej współpracy ze szkołą, wychowawcami, nauczycielami.

Głos zabrał także p. Kazimierz Wasiak, który wyraził ogromną radość z faktu, że aula szkolna wypełniła się po brzegi. Zauważył, że to przede wszystkim zasługa Pani Dyrektor, jej ciężkiej pracy, zaangażowania, starania się o to, by szkoła rozwijała się.

Kilka słów do zebranych skierowała również Nikola Michalska (IIId ZSZ), która w ubiegłym roku szkolnym sprawowała funkcję zastępcy przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Szczególnie serdecznie przywitała nowe koleżanki i kolegów ze wszystkich typów szkół, zapewniając ich, że będą się tu czuli dobrze, gdyż w szkole panuje rodzinna atmosfera.

Podczas uroczystości przypomniano także wydarzenia związane z II wojną światową, a wiersz K. K. Baczyńskiego, jaki usłyszeliśmy tego dnia, był hołdem złożonym wszystkim poległym podczas tragicznych wydarzeń z lat 1939-1945.

Na zakończenie uroczystości prowadzący powiedział, że dziś możemy cieszyć się z wolności, której  symbolem stały się kolorowe baloniki i upominki wręczane przez  młodzież młodszym kolegom
i koleżankom ze  SPS.

Kolejna karta historii szkoły, szkoły z 70-letnią tradycją,  została otwarta….

Maria Mitek