Udział w akcji Narodowe Czytanie

7 września 2019

Społeczność naszej szkoły włącza się zawsze w organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy Narodowe Czytanie. W roku szkolnym 2019/2020 odbyło się ono dnia 7 września. 

W krótkim przedstawieniu nawiązującym do noweli „Katarynka” Bolesława Prusa wzięli udział następujący uczniowie klasy IIa LO: Jagoda Stuba, Marta Lewicka, Julia Rycyk, Dominika Momot, Karol Dahlke
i Stanisław Knioła. W pomoc w organizacji przedsięwzięcia włączyły się także: Julia Wiśniewska i Agata Siuda.

Dziękujemy młodzieży za godne reprezentowanie szkoły w lokalnym środowisku.

Maria Mitek, Adrianna Meller-Osman, Sabina Ziarnik