Spotkanie z doradcą zawodowym Panią Anna Oleszczyk

5 grudnia 2018

Uczniowie  klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Branżowej I stopnia oraz trzeciej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyli dnia 05.12.2018 roku w spotkaniu z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pile, panią Anną Oleszczyk.

W ramach przeprowadzonej prelekcji dla każdej klasy uczniowie obejrzeli film pt. „Wypróbowani”, który przedstawiał poszukiwanie przez młodego człowieka pasji, zainteresowań w życiu. Młodzież miała możliwość wypowiedzenia się na temat tego,  co zobaczyła w krótkim filmie oraz przedstawienia swojej drogi poszukiwania zainteresowań i pasji,  które są obecne w ich życiu.

Adrianna Meller- Osman