Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

5 września 2017

Dnia 4 września 2017r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole. Tego dnia do naszej placówki przybyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Podstawowej Specjalnej.

Uroczystość rozpoczęła się  wprowadzeniem  sztandaru szkoły (chorąży-Tomasz Skiera, asysta-Sylwia Werner, Nikola Nosek) i odśpiewaniem hymnu narodowego.

Następnie głos zabrała Dyrektor szkoły. „W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna”- tymi słowami Jana Pawła II przywitała wszystkich zgromadzonych w szkolnej auli
p. Mariola Nosek. Szczególnie gorąco przywitała dzieci SPS , które po raz pierwszy przekroczyły próg naszej szkoły,  a ich rodzicom podziękowała za zaufanie, jakim obdarzyli łobżenicką placówkę.

Na początku Pani Dyrektor zwróciła się do wszystkich uczniów, ciesząc się z faktu, że znów na szkolnych korytarzach zagości gwar i słychać będzie dyskusje na różne tematy. „Te wspólne rozmowy to także forma nauki”-mówiła. Życzyła młodym ludziom, by szkoła była miejscem intelektualnej przygody, przestrzenią bezpieczną i przyjazną. Przypominała, że „zdobywanie
i poszerzanie wiedzy, odkrywanie nauki i jej praw, odnajdywanie samego siebie w nowych okolicznościach czy rozwój własnych uzdolnień i umiejętności to fascynująca wycieczka w nieznane”. Nauczycielom i pracownikom szkoły życzyła satysfakcji z wykonywanej pracy, dużo zapału i optymizmu na każdy dzień. Rodzicom życzyła pociechy i dumy z osiągnięć dzieci i podkreśliła, że wspólne działania sprawią, że „będziemy tworzyli wymarzoną szkołę”.  Wszystkie dzieci ze SPS otrzymały z rąk Pani Dyrektor i Radnej Powiatu upominki.

Głos zabrała Radna Rady Powiatu w Pile-p.Zdzisława Bosak –Kawa, która podkreśliła, że łobżenicka  szkoła ponadgimnazjalna to placówka z piękną tradycją, historią, a  tworzą ją wartościowi ludzie. Młodzieży życzyła zdania matury i dostania się na wymarzone studia, a dzieciom-uśmiechu i radości na co dzień. Podkreśliła, jak ważny w życiu każdego człowieka jest kontakt z drugą osobą, zdobywanie nauki, rozmowy z nauczycielami, rówieśnikami.   Wyraziła przekonanie, że szkoła będzie się rozwijała.

Głos zabrała także przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego –Anna Smurawska (IIIa LO), która przypomniała słowa Thomasa Jeffersona: „Nic nie powstrzyma człowieka z właściwym nastawieniem przed osiągnięciem jego celu…”. Życzyła wszystkim zebranym zapału do pracy, energii. Poprosiła także swoich kolegów i swoje koleżanki o otoczenie opieką dzieci  ze Szkoły Podstawowej Specjalnej.

Podczas  uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego nie mogło zabraknąć słów  dotyczących  II wojny światowej. Monika Skowron (IIIa LO)  przypomniała karty historii, podkreślając heroizm Polaków walczących o wolność Ojczyzny. Była to chwila refleksji nad życiem, zadumy nad ludzkim losem.

Za przygotowanie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odpowiedzialne były następujące osoby: p. Monika Napierała, p.Adrianna Meller-Osman i p. Jacek Dominowski (prowadzący uroczystość).

Natomiast dnia 5 września cała społeczność szkolna uczestniczyła we Mszy świętej inaugurującej nowy rok szkolny.

Maria Mitek