OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

OFERTA EDUKACYJNA

Link do naboru

Profil humanistyczny

Profil ogólny

Branżowa Szkoła I Stopnia

fryzjer
mechanik pojazdów samochodowych
monter sieci i urządzeń sanitarnych
monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
piekarz
sprzedawca
stolarz
cukiernik
elektryk
tapicer
murarz – tynkarz

Ważne terminy

O szkole