Rekrutacja!

30 czerwca 2017

Rusza rekrutacja!!!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasa humanistyczna: język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie
Klasa matematyczna: język angielski, matematyka

Możliwość wyboru zajęć dodatkowych z przysposobienia wojskowego i ratownictwa medycznego. Możliwość realizacji innych rozszerzeń w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Dodatkowo w czerwcu w naszej szkole odbędzie się kurs z matematyki dla kandydatów do szkoły średniej – zapisy w sekretariacie szkoły.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Klasa wielozawodowa (fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz, sprzedawca, stolarz, cukiernik, ogrodnik, dekarz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, tapicer)

Rekrutacja elektroniczna 2017/18

WSKAZÓWKI.

 • Załóż konto na stronie internetowej www.pila.edu.com.pl    Zapamiętaj swój login (identyfikator)
  i hasło!
 • Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować.  Wydrukuj podanie i złóż na nim czytelny podpis (kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego).
  Przynieś wydrukowane podanie do szkoły.
  Termin od 22.05.2017r. (8:00)  do  09.06.2017r. (15:00)
  Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i wpisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach.
 • Przynieś świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły do 26.06.2017r. (15:00)
 • 12.07.2017r. (10:00) możesz sprawdzić, czy zostałeś zakwalifikowany. Szkoła wywiesi listę przyjętych kandydatów. Informację znajdziesz również w systemie po zalogowaniu się.
 • Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu (do 20.07.2017r godz. 12:00) jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w klasie, do której zostałeś zakwalifikowany.

podanie do LO

podanie do ZSZ

Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę

Uwaga kandydaci do Szkoły Branżowej I stopnia w zawodach stolarz i tapicer! Istnieje możliwość odbywania praktyk w firmie Hjord Knudsen z.o.o. w Wysoczce! Bliższe informacje w szkole.