Poloneza czas zacząć…

30 stycznia 2023

Dnia 27 stycznia o godzinie 19.00 odbyła się Studniówka rozpoczynająca odliczanie do egzaminu maturalnego. Zaczęliśmy od wysłuchania przemówienia Pani Dyrektor Marioli Nosek. W imieniu przewodniczącego Rady Rodziców, przemówił Tobiasz Lewczan, a w imieniu samych Maturzystów, Marta Łańska.

Następnie Przystojni Panowie i piękne Panie odtańczyli tradycyjnego Poloneza pod okiem Grona Pedagogicznego i przybyłych na tą okazję Rodziców. Maturzyści otrzymali również od wychowawcy tradycyjne koniczynki na szczęście.

A potem już była zabawa prawie do białego rana…