Filmoteka Szkolna

21 czerwca 2021

Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za udział w ogólnopolskim programie Filmoteka Szkolna w roku szkolnym 2020/2021.  

Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili,  przede wszystkim uczniom należącym do Szkolnego Klubu Filmowego, ale także młodzieży ze  wszystkich klas, która chętnie dyskutowała na tematy związane z edukacją filmową.

Organizatorzy projektu to: Ministerstwo Kultury,  Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny  i Filmoteka Szkolna.