Podglądamy leśne zwierzęta – zajęcia w ramach projektu Ekoedukacja.

13 września 2021


13 września odbyły się zajęcia ekologiczne, tym razem prowadzone przez Małgorzatę Plata, pracownika Nadleśnictwa Kaczory. W zajęciach wzięła udział klasa 1a i 2a. Celem spotkania było uświadomienie uczniom znaczenia niszy ekologicznej, która rzutuje na ekspansję gatunków leśnych w polskich lasach. Prowadząca przedstawiła wyniki prac badawczych na terenie leśnym, ukazała szeroki wachlarz gatunków, które zostały uchwycone metodą pułapki fotograficznej. Materiał audiowizualny, pozyskany w naturalnych warunkach środowiska leśnego, wzbudzał zainteresowanie wśród oglądających i przyczynił się do zainicjowania krótkiej dyskusji na temat konieczności utrzymania różnorodnego drzewostanu w celu zachowania bioróżnorodności na terenach lasów gospodarczych.
L. Lasik