Pierwsze dni nauki w nowej szkole już za nami

18 września 2017

Dla uczniów VI i VII klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej pierwsze dni września, to spotkanie z nową szkołą, wzajemne poznanie się i wspominania z wakacji. Wszyscy uczniowie zaaklimatyzowali się w nowej szkole, znają już imiona swoich koleżanek i kolegów, poznali zasady panujące w klasie i szkole, starają się je respektować. Podczas pierwszych wrześniowych zajęć uczniowie klas VI i VII przynieśli pamiątki z wakacji, przeliczali je, nadawali nazwy zbiorom pamiątek z wakacji, wymieniali i wskazywali miejsca, w których spędzili wakacje oraz z dumą prezentowali swoje pamiątki.

Nauka w szkole specjalnej ma służyć m.in. zdobywaniu maksymalnej samodzielności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, nabywaniu umiejętności i uczeniu się czynności przydatnych w dorosłym życiu, ma umożliwić uczniom uczestniczenie w różnych formach życia społecznego na równi z innymi osobami.

Lucyna Góra – Mrotek