Olimpiada HIV/AIDS

3 listopada 2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile zaprasza uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych powiatu pilskiego do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS pod hasłem- „AIDS- wczoraj, dziś, jutro”.

Olimpiada składa się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego.

Etap szkolny odbędzie się dnia 21.11.2023 r. Zadaniem uczestników będzie pisemne udzielenie odpowiedzi na pytania testowe i opisowe. Trzy osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów przejdą do etapu powiatowego konkursu, który odbędzie się dnia 01.12.2023 r. o godz. 12:00 w sali widowiskowej Powiatowego Centrum „Iskra” w Pile.

            Chęć wzięcia udziału w olimpiadzie można zgłaszać do 15.11.2023 r. u pedagoga szkolnego lub szkolnego koordynatora ds promocji zdrowia- pani Kamili Mrotek.

            Szczegółowe informacje zawiera regulamin Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS pod hasłem: „AIDS- dziś, wczoraj, jutro”- 2023. Dołączone są do niego również wymagane zgody/ oświadczenie dla uczestników.